Hopp til innhold

Funksjonen med å logge seg inn på «Min Side» gjelder ennå kun for skogeiere i tidligere Mjøsen Skog. Men  implementeringsarbeidet pågår for fullt, og tilgang til «Min Side» vil bli tilgjengelig for skogeiere i geografien til gamle Glommen Skog i 2020. Deriblant også funksjonen med å melde inn henteklart tømmer digitalt.

For skogeiere i Mjøsen Skog har det tidligere vært mulig å melde inn henteklart tømmer via en link som førte til Skogdatas skogeierweb. Denne funksjonen hos Skogdata er ikke operativ lenger. 

Det du skal gjøre nå er å logge deg inn på «Min Side» via Glommen Mjøsen skog sine hjemmesider.

(Du finner Min Side øverst i fanen til høyre).

Framgangsmåte når du er innlogget: 

  • Trykk på kontrakten du skal melde framkjørt.
  • Scroll ned til ruta hvor det står Framkjørt. Velg fanen som angir hentestedet.
  • Trykk på knappen «Rediger», for å melde inn mer/korrigere på de ulike sortimentene.
  • Husk å trykke «Lagre» etterpå.

Når drifta er ferdig og det ikke skal meldes inn noe mer framkjørt, kan du trykke på knappen «Meld alt framkjørt» under «Alle-fanen». Denne handlingen er per i dag ikke reversibel.

DENNE FUNKSJONEN VIL BLI TILGJENGELIG FOR ANDELSEIERE I TIDLIGERE GLOMMEN SKOG PÅ NYÅRET.