Hopp til innhold

Årets avvirkning ved utgangen av oktober ligger snaut 0,2 millioner kubikkmeter foran fjoråret i tilsvarende periode, viser statistikken fra Landbruksdirektoratet.

Stort volum er det samme som god etterspørsel av tømmer, og med dertil hørende prisnivå.

Ifølge Håkon Bakken, salgssjef tømmer, er det imidlertid grunn til å se mer nøkternt på årets to siste måneder.

– Hva november og desember bringer inn av volumer, er selvsagt uvisst. Men redusert etterspørsel av sagtømmer sammen med en bløt høst vil nok virke negativt på aktiviteten, sier Bakken.

I 2021 ble det målt rekordvolum på 11,6 millioner kubikkmeter tømmer.

– Ved årets ende tipper jeg tømmervolumet for året som helhet vil lande rimelig nært volumet fra fjoråret, sier Bakken.

Uke 46 markedsnytt diagram1.png

Kilde: Landbruksdirektoratet

Han har også tatt en titt på pris-statistikken, som viser en positiv utvikling gjennom året.

 

Uke 46 markedsnytt diagram2.png

– Gjennomsnittspriser fra 2021 varierte fra kr 393,- i januar til kr 480,- i november. For de ti første månedene i 2022 har prisnivået variert fra kr 481,- i januar til kr 532,- i oktober, oppsummerer Bakken.

Håkon Bakken 15012021.jpg

Håkon Bakken, salgssjef tømmer i Glommen Mjøsen Skog