Hopp til innhold

BankID er en trygg og digital måte å identifisere seg på som i dag brukes som innlogging i nettbanker, det offentlige og mange andre virksomheter i Norge. Glommen Mjøsen Skog innfører nå også dette. Det betyr at alle skogeiere som samhandler med oss skal verifisere seg digitalt med BankID.

I praksis vil det si at du må bruke BankID når du skal signere hogstkontrakt eller avtale om andre skogtjenester, og ved førstegangs innlogging på Min Side. Dette innføres på nyåret.

Sikkerhet

Økonomisjef Gunnar Aakrann Eek i Glommen Mjøsen Skog forteller at dette innføres for økt trygghet ved alle typer kontraktsinngåelser mellom skogeier og Glommen Mjøsen Skog SA.

– Hensikten med å innføre BankID-verifisering er å sikre at den som signerer en avtale har hjemmel til det og at det ikke skal oppstå uklarheter og feil, sier Aakrann Eek.

gunnaraek.jpgØkonomisjef Gunnar Aakrann Eek i Glommen Mjøsen Skog

– God kontroll på datasikkerhet og –kvalitet, kan i ytterste konsekvens hindre at noen andre utgir seg for å være deg, og slik unngå svindel, sier Aakrann Eek.

Henter offentlige opplysninger om foretaket

I tillegg til innføring av BankID, blir våre opplysninger om skogeiernes foretak nå automatisk oppdatert med offentlige opplysninger fra Foretaksregisteret i Brønnøysundregisteret.

Det vil si at kontaktopplysningene (navn og adresse) Glommen Mjøsen Skog bruker, vil være det samme som det som er oppgitt på foretaket i Brønnøysundregisteret-.

-Vi får med dette sikret at den kontaktinformasjonen som Glommen Mjøsen Skog har om foretaket, samsvarer med de opplysningene som er registrert i offentlige registre i Brønnøysund, sier Aakrann Eek.

– Dette er også en del av vårt arbeide for økt   datasikkerhet og –kvalitet i samhandlingen mellom oss og skogeierne ved at vi minimerer sjansen for feil i utsendelser og kommunikasjon, fortsetter Aakrann Eek.

Sjekk dine opplysninger

Du kan sjekke dine opplysninger ved å logge inn på Min Side her. Dersom du ønsker å endre navnet eller adressen til ditt foretak, må du gjøre det ved å logge inn på altinn.no eller ta kontakt med Brønnøysundregisteret.

Telefonnummer og e-postadresse kan du fortsatt endre på Glommen Mjøsen Skogs Min Side.

Bruksrett og fullmakt

På nyåret innfører Glommen Mjøsen Skog digitale løsninger for bruksrett og fullmakt. Det kommer mer informasjon om dette etter nyttår. I korte trekk vil det si løsninger knyttet for å tildele fullmakt til å signere på vegne av skogeier og muligheten til å gi noen andre bruksrett på skogeiendommen.

-Dette handler også om juridisk og økonomisk sikkerhet for begge parter, slik at både skogeierne og vi er sikre på at den som samhandler og forplikter skogeiendommen, faktisk har lov til det, sier Aakrann Eek.