Hopp til innhold

For å logge inn på vår skogeierportal Min Side blir du nå bedt om å verifisere deg med BankID.

BankID er en trygg og digital måte å identifisere seg på som i dag brukes som innlogging i nettbanker, det offentlige og mange andre virksomheter i Norge.

Glommen Mjøsen Skog innfører nå også dette. Det betyr at alle skogeiere som samhandler med oss skal verifisere seg digitalt med BankID.

Signering med BankID

Hensikten med BankID-verifisering er å sikre at Glommen Mjøsen Skog har riktige opplysninger om skogeieren og hennes/hans virksomhet for trygg samhandling mellom skogeier og Glommen Mjøsen Skog. På sikt skal kontrakter og avtaler signeres med BankID inne i portalen.

På skogeierportalen Min Side får du enkelt oversikt over: 

  • Dine driftsavtaler – alt fra hogst, planting, gjødsling, ungskogpleie etc
  • Årsoppgave andelskapital
  • Oversikt over tømmerstrømmen – fra framkjørt virke, lager ved bilvei og hvor mye som er transportert til industrien, samt oversikt over umålt og innmålt volum og virkesoppgjør
  • Relevante regnskapsopplysninger
  • Hvilke opplysninger Glommen Mjøsen Skog har registrert på deg
  • Kontaktinfo til din lokale skogbruksleder

Slik verifiserer du deg

For å verifisere deg med BankID må du ha kodebrikke eller engangskodeapp på mobil. Du kan selv velge om du vil verifisere deg via mobil eller PC.

For å verifisere deg kan du trykke her. Ved spørsmål kan du sende en e-post til org@glommen-mjosen.no