Hopp til innhold

Det vedtatte uttaket er satt for lavt

Rovviltnemndenes oppdrag er å finne et uttak i år som gjør at man er innenfor bestandsmålet neste år.

– Dette er åpenbart en krevende oppgave, men vi observerer at vi flere år på rad har ligget godt over maksimalnivået som er satt for bestanden. Veksten i bestanden har vært stor og innavl og ulovlig jakt, som sekretariatet legger mye fokus på, kan enten ikke dokumenteres å være et problem (ulovlig jakt) eller ser absolutt ikke ut til å hemme bestanden vekstkraft (innavl), sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

Det må åpnes for lisensfelling av flere grenserevir

Glommen Mjøsen Skog mener at det minimum må felles to helnorske flokker og to grenseflokker dersom det skal være mulig å komme ned innenfor bestandsmålet for neste ynglesesong.

–  Vi mener at uttaket er satt for lavt og vi mener at uttak av grenseflokker som et minimum må heves til to flokker, sier Gundersen.

Klagen leser du her