Hopp til innhold

Den 18. juni ble fusjonen vedtatt i ekstraordinære årsmøtene i Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA. Fusjonen forutsatte godkjenning fra Konkurransetilsynet. Nå har andelslagene fått svaret de ønsker seg fra Konkurransetilsynet. Derved er siste hinder passert, og fusjonen går over i en ny fase.

Full trykk på etableringen
– Jeg er glad for at vi nå kan konsentrere oss om å bygge den nye organisasjonen. Forberedelsene har startet, men en del forhold har vi måttet legge på vent av konkurransehensyn. Vi har imidlertid kontroll på at alle forretningskritiske oppgaver vil bli løst straks det nye foretaket formelt er en realitet, sier Gudmund Nordtun, som bli administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog SA.

Før fusjonen formelt er iverksatt får kreditorene seks uker på seg til å meldte eventuelle krav til de to fusjonspartene. Deretter må den endelige registeringen i Brønnøysund gjennomføres før alle formaliteter er på plass.

– Selv om fusjonen får regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2019 vil vi av praktiske hensyn drifte de to andelslagene videre i en periode. Alle avtaler som er inngått med kunder vil selvfølgelig bli ivaretatt, og vi vil gjøre vårt ytterste for at sammensmeltingen av de to andelslagene skjer så sømløst som mulig og til beste for våre eiere. Oppdraget vårt er å bidra til best mulig avkastning på deres skogeiendommer. Det vil være vårt fokus framover, sier Nordtun.