Hopp til innhold

Ny Norsk PEFC Skogstandard er gjeldende fra 1. mars 2023. I praksis er alt norsk skogbruk og tømmer sertifisert gjennom denne ordningen. Og med ny standard følger nye kompetansekrav.  

Skogeiere som hogger selv, eller skogeiere som administrerer egne drifter, er pålagt å gjennomføre kurs i den reviderte standarden. Frist for å bestå kurset med kursbevis er 1. mars 2024. 

Hvis du engasjerer Glommen Mjøsen Skog til å gjøre arbeidet med planlegging og administrasjon av hogst eller andre tiltak, vil Glommen Mjøsen Skog ivareta kompetansekravet gjennom driftsavtalen. Da er du ikke nødt til å ta dette kurset selv. 

–  Våre ansatte som jobber med skog, samt våre samarbeidende entreprenører, gjennomfører også samme kursopplegg. Dette er vi allerede godt i gang med, internt er vi i praksis i mål, forteller Andreas Holen, som er kvalitets- og miljøansvarlig i Glommen Mjøsen Skog. 

Kurset er nyttig for alle 

Alle skogeiere har uansett nytte av å gjennomføre kurset. Ny PEFC Skogstandard inneholder 30 kravpunkter. Å gjennomføre kurset er en effektiv måte å sette seg inn i den nye standarden på, samt å få innsikt i den praktiske betydningen for drift og forvaltning av eiendommen. 

– Nettkurset brukes nå av en samlet skognæring. Det sikrer en felles plattform, kursinnholdet blir likt for alle. I tillegg kan du ta kurset når det passer for deg, og gjerne dele det opp i flere økter. Tilbakemeldingene så langt er gode, sier Andreas Holen. 

Det digitale kurset er utviklet av Skogkurs. Norges Skogeierforbund og Norskog har vært prosjekteiere, mens Skogkurs har vært prosjektleder og prosjektgjennomfører, i samarbeid med PEFC Norge.  

Det er beregnet at kurset vil ta seks til åtte timer. 

Kurset kan gjennomføres stykkevis og delt på PC eller nettbrett. Underveis i kurset vil det komme passeringstester til de ulike temaene, forteller Holen. 

Kompetansebevis tildeles digitalt etter gjennomført og bestått kurs.  

Rabattkode for andelseiere 

Kurset koster 1200 kr inkludert mva. Med 40 prosent rabatt som andelseier, blir prisen 720 kr inkludert mva.  

Det er nå klart for pålogging og gjennomføring av kurset. Det gjøres her: https://app.checkin.no/event/55317/  

Som andelseier har du tilgang til en rabattkode når du er innlogget på Min side i Glommen Mjøsen Skog. Den sikrer rabatten ved kjøp av kurset. Rabatten gjelder ut 2023. 

Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel, jf. Info fra Landbruksdirektoratet: Midler fra fondet kan brukes til kostnader til kursavgift og kursmateriell ved kurs knyttet til skogens drift. 

Les mer om lansering av nettkurset.   

Skogdager med PEFC-foredrag 

På andelseiermøtene i Glommen Mjøsen Skog før påske, var det stor interesse for den nye PEFC-standarden. Enkelte skogeierområder (bl a Sør-Østerdal og Nord-Østerdal) planlegger nå skogdager eller andre lokale arrangementer der PEFC-standarden er ett av temaene. Det samme gjelder enkelte skogeierlag (Høland Setskog og Rømskog i region Havass).  

Informasjonstiltak/orienteringsmøter og kurs i PEFC skogstandard er to forskjellige ting. Som informasjontiltak vil den nye standarden være tema på mange av Glommen Mjøsen Skogs arrangementer framover, for å bidra til økt kunnskapsnivå hos alle våre andelseiere. De som imidlertid ønsker et kompetansegivende opplegg som inkluderer kursbevis, må melde seg på det formelle kurset i regi av Skogkurs.