Hopp til innhold
Bildet viser administrerende direktør Gudmund Nordtun og ordfører May-Liss Sæterdalen i Våler kommune.
Administrerende direktør Gudmund Nordtun og ordfører May-Liss Sæterdalen i Våler under skogdagen i Våler. Foto: Dag Kjetil Gjerdrum
I foredraget i paviljongen på Kynnbrua la Nordtun vekt på det gode samarbeidet med Våler kommuneskoger.
– Vi er glade for å ha Våler kommuneskoger som en av våre andelseiere, og for at vi har driftsansvar med blant annet avvirkning og planting, sa Nordtun.
I 2023 skal det plantes så mye som 100.000 skogplanter i Våler kommuneskoger. Våler kommuneskoger er en betydelig skogeier i Våler med cirka 90.000 dekar, og årlig avvirkning på cirka 25.000 kubikkmeter.

Et kraftsentrum for skog og tre

Nordtun presenterte Glommen Mjøsen Skog, som også er majoritetseier i Moelven Industrier ASA. Her la han vekt på Moelven Våler.
– Et solid, lønnsomt sagbruk, som er av Norges største, og en hjørnesteinsbedrift i Våler, sa Nordtun.
Moelven Våler har om lag 100 ansatte. Sammen med Forestia blir dermed Våler et kraftsentrum for skog og tre.

Befaring på brannfelt

Våler kommunestyre med ordfører May-Liss Sæterdalen i spissen, var deretter på befaring i det drøyt 2500 dekar store området i Kynndalen som ble rammet av skogbrann i 2006.
Skogbruksleder Lars Erik Engebretsen i Glommen Mjøsen Skog og Tore Gresmo, daglig leder i Våler kommuneskoger, fortalte om brannen og arbeidet som er gjort etterpå. Brannfeltet ble sådd, og det er i dag tett, fin furuskog i hogstklasse 2 over hele feltet. Med avstandsregulering og tynning vil dette bli ypperlig kvalitetsskog i framtida.

På nytt stor skogbrannfare

Et vesentlig apropos til slutt: Vær obs på at vi igjen har stor skogbrannfare. Det er svært tørt, og knapt en dråpe regn i sikte, så nå må alle som ferdes i skogen være svært forsiktige.

Bilder viser daglig leder i kommuneskogen, Tore Gresmo, og styreleder Arne Ivar Øvergaard på befaringen på brannfeltet.
Daglig leder i kommuneskogen, Tore Gresmo, og styreleder Arne Ivar Øvergaard på befaringen på brannfeltet. Foto: Dag Kjetil Gjerdrum
Bildet viser skogbruksleder Lars Erik Engebretsen i Glommen Mjøsen Skog.
Skogbruksleder Lars Erik Engebretsen i Glommen Mjøsen Skog fortalte om brannen og arbeidet som er gjort etterpå. Foto: Dag Kjetil Gjerdrum
- Vi er glade for å ha Våler kommuneskoger som en av våre andelseiere, og for at vi har driftsansvar med blant annet avvirkning og planting, sa administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Dag Kjetil Gjerdrum