Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog skriver i høringsinnspillet til konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen at banen er å betrakte som en «livsnerve». Uten regularitet og sikker drift av togpendlene med tømmer fra store deler av Øst-Norge og til enten norsk eller svensk industri vil ikke avvirkningen i Norge kunne opprettholdes. 

Næringslivet har behov for rask transport ut av landet 

Det er sterkt fokus på at Norge skal omstilles. Vi må som land etter hvert ut av sterk oljeavhengighet og leve av noe annet. Norge må delvis reindustrialiseres. Norge har en svært lav andel av økonomien knyttet til industri. Vi kan neppe fylle opp med tjenesteeksport som erstatning for sviktende oljeinntekter. Konklusjon; Vi må produsere flere varer i Norge som så skal ut av landet.

Ser man økt kapasitet på Kongsvingerbanen sammen med investeringene i Godspakke Innland vil man kunne etablere en «internasjonal godskorridor» som dekker transportbehovet ut/inn av store deler av Norge uten å måtte innom Oslo.

Ambisjonsnivået må heves

Glommen Mjøsen mener i lys av dette at alternativene og investeringsplanene som anbefales i KVU’en har et for lavt ambisjonsnivå. Vi mener de alternativene man landet på «løper etter utfordringene» og med stor sannsynlighet vil ligge etter markedets faktiske behov for transportkapasitet.

Hele høringsnotatet fra Glommen Mjøsen Skog leser du her