Hopp til innhold

Skattekiste full av skogfond

I krisetider roper mange etter statlig hjelp og tilskudd. Men hva med også å løfte fram de gode ordningene som allerede er?

Skogbruket har skogfond. Svært mange skogeiere har penger innestående på skogfond – til sammen nesten to milliarder kroner – ved utgangen av 2018.

Det er i krisetider som nå at skogeierne bør ta en kikk ned i denne skattekista og gjøre investeringer i skogen. Benytt den sjansen nå!

Skogfond gjør investeringer i skogkultur som planting og ungskogpleie 1) mer lønnsom og 2) dekker hele likviditetsbehovet for å investere og 3) du får pengene tilbake, fritatt fra beskatning. Plant selv og lønn deg selv!

Sysselsett en permittert slektning og betal via skogfond, eller ta kontakt med din skogbruksleder for å se om vi kan bidra.

Hvordan fungerer det?

Når du avvirker, må mellom 4 og 40 prosent av brutto tømmeromsetning avsettes til investeringer i skogen. Du velger prosentsats, og denne delen av tømmeroppgjøret overføres til din skogfondskonto. Det er Fylkesmannen som «passer» på kontoen.

Når du investerer i planting, ungskogpleie eller andre skogkulturtiltak tar du kontakt med landbrukskontoret i kommunen og ber om å få hele kostnaden refundert fra skogfond. I regnskapet ditt fører du da bare 15 prosent som inntekt, de resterende 85 prosent beskattes ikke! Det betyr også at lønnsomheten ved å bruke ordningen øker med økende marginalskatt (den skatten du betaler på siste krona du tjener). En tommelfingerregel er at skogfondsordningen dekker 75 prosent av kostnaden på investeringen.

Bruk skogfond, invester og forvalt skogen aktivt og skap aktivitet i en tid da Norge trenger det! Dette er statens bidrag for å sikre langsiktige investeringer i skog. Skogbruket kan nå også gi noe tilbake ved å sikre aktivitet for mange som er permittert ved å sysselsette dem i skog og bruke skogfond.

Skogfondordningen betyr mer økonomisk enn tilskudd og er «hjelp til selvhjelp». Nå bør de oppsparte midler benyttes! Dette understreker at vi verdsetter ordningen og vil ha den med oss inn i framtiden. Dette viser også at skogbruket aktivt søker etter å bruke sine egne muligheter i de krisetidene vi er inne i nå.