Hopp til innhold

– Det er veldig nyttig å komme sammen og vise eksempler på tømmer med ulike virkesfeil. Vurderingene som gjøres når stammene ligger på bakken tar du med deg opp i førerhytta slik at du med større sikkerhet kapper stammen optimalt med tanke på sagtømmerandel, forteller skogbruksleder Terje Hammer i Glommen Mjøsen Skog.    

Tvilsstokk og toleransekrav

Tvilsstokken og nytt testreglement for furu sagtømmer var temaene på kappeskogdagen i Elverum denne uka.

IMG_0748.jpegSkogsentreprenørene Johansen Skogsdrift, Knut Magnor, Magnussen Skog og Elverum Skogsdrift fikk kyndig veiledning av Rune Ommang i Norsk Virkesmåling og virkescontroller Even Haugen i Glommen Mjøsen Skog, som stod for den faglige regien under kappeskogdagen.

Nytt sagtømmerreglement for gran ble tatt i bruk ved alle Moelvens sagbruk høsten 2018. Et forenklet målereglement er også utarbeidet for furu. Testingen av furureglementet pågår for fullt ved alle Moelven-sagbrukene som kjøper furu.

Hans Aamodt.jpgInteressert skogeier på plass

Kappeskogdagen foregikk i forbindelse med en pågående drift i Hernes, øst i Elverum. Hans Aamodt er en av Glommen Mjøsen Skogs skogeiere som er aktiv med motorsaga. Han er selv en habil skogbruker og fulgte interessert med på vurderingen av tømmeret som var lagt fram under demonstrasjonen.  

Mer sagtømmer fra furuskog

Hensikten med å forenkle kvalitetskravene for sagtømmer er å sikre mer råstoff til sagbruksindustrien, og dermed høyere tømmerpris til skogeier. Forenklingen bidrar også til at reglementet er mer praktikabelt for entreprenørene og tømmermålerne.

Even Haugen.jpg– Selv om det ikke er de store endringene i det nye reglementet, er det noe høyere toleranse for virkesfeil enn i det gamle. Disse endringene tilpasser entreprenørene seg fort, men tvilsstokken, grensegangen mellom sagtømmer og massevirke kan være krevende, sier virkescontroller Even Haugen.

– Trygghet er et stikkord og kappeskogdagene er en viktig del av oppfølgingen av entreprenørene våre, sier han.

Rune Ommang.jpgRune Ommang i Virkesmålingen var godt fornøyd etter å ha observert entprenørene som tømmermålere:

– Fasiten viser at de er veldig samstemte og har god forståelse for virkesfeil og for nytt målereglement. Entreprenørene bekrefter at de har et godt blikk kombinert med fagkunnskap og erfaring!

 

FAKTA:
PROSJEKT NYTT MÅLEREGLEMENT: Glommen Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling gjennomførte et prosjekt i 2017 for å vurdere liberalisering av kvalitetskrav til sagtømmer av gran. Etter testperioden ved noen av Moelvens sagbruk, ble dette reglementet innført ved alle sagbrukene på Østlandet 1. september 2018. Tilsvarende gjennomføres nå et forenklet testreglementet for sagtømmer av furu.