Hopp til innhold

Skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad i Glommen Mjøsen Skog forteller at det er stor interesse for jobb i skogen også denne våren.

– I fjor strømmet norsk ungdom til for å plante skog. Dette var helt avgjørende for at vi skulle få skogplantene i jorda. Denne sesongen har vi et helt annet utgangspunkt, men det er fortsatt behov for norsk ungdom i arbeid.

– Grensene er åpnet igjen etter pandemien og våre faste, utenlandske sesongarbeidere er klare til å starte vårsesongen. De første er allerede i gang med ungskogpleie, forteller hun.

70 norske ungdommer i jobb

Glommen Mjøsen Skog har henvendt seg til fjorårets plantører og oppfordret de som ønsker om å søke seg til skogen i år også.

– Det kommer inn søknader hver dag, men nå har vi satt strek. Vi har tilbudt 60 ungdommer jobb i skogen, de fleste mellom 15 og 20 år gamle.

– I tillegg har vi 10 skogstudenter som har fått tilbud om sommerjobb, i avdeling skog eller areal og ressurs. I hovedsak skal studentene utføre plantekontroll, forteller hun. 

– Selv om vi har satt strek, er det jobb å få

Anne Guri Kløvstad viser til at Skogselskapet har et pågående prosjekt, JOB:U, hvor ungdommer fra 15-25 år skal få bli kjent med skogen, gjennom sommerjobb og utdanning- og yrkesvalg. Det er Skogselskapet som organiserer prosjektet, men ungdommene er ansatt hos kommune eller allmenning. Dette er et fellesprosjekt hvor næringa, det offentlige og andre samarbeidspartnere bidrar økonomisk for å få det til.

Les mer om JOB:U her