Hopp til innhold

Implementeringen pågår for fullt i organisasjonen. De to selskapene snakker nå mer og mer som ett.  Den siste tiden har det vært store omorganiseringer på den digitale fronten, som påvirker medarbeidernes arbeidshverdag direkte.

– Ingen kan være uenig i at alle fusjoner sender selskapene ut i et landskap som kan oppleves krevende å få den fulle oversikt over. Dette har vi ikke gjort før, men jeg vil virkelig berømme de ansatte i Glommen Mjøsen Skog for hvordan de arbeider med dette, sier adm. dir Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Travle dager på flere områder
– Det er krevende å skulle kombinere implementeringen med den løpende forretningsdriften. Først og fremst er det fullt fokus på kjernevirksomheten, men det er klart at fusjonsarbeidet også utgjør en stor del av manges arbeidshverdag, sier Nordtun.

I tillegg har markedet skiftet fra en voldsom etterspørsel etter tømmer til avsetningsproblemer og lageroppbygging.

– Ingen hadde forutsatt at vi skulle oppleve et så raskt skifte i etterspørselen av tømmer som vi har gjort nå i andre halvår. Det gir mange tilleggsutfordringer, men jeg oppfatter likevel at vi med omprioriteringer og tiltak klarer å håndtere denne situasjonen godt.

Hva vil de tillitsvalgte si?
Arbeidet med ny strategi for Glommen Mjøsen Skog har pågått i hele høst. Nå er det de tillitsvalgte som skal få sette sitt fingeravtrykk på arbeidsdokumentet på høstmøtet 18. – 19. november på Honne på Biri.

– Strategien er viktigste verktøyet administrasjonen og nytt selskap har. Dette vil påvirke samtlige medarbeidere og hvordan vi ter oss som selskap framover, sier Nordtun.

På høstmøtet skal over 100 representanter, med 7200 andelseierne i ryggen, få anledning til å gi innspill til målsettinger og verdivalg for nytt selskap. På forhånd er de tilsendt arbeidsutkastet til strategi, som både styret og ansatte har vært med å utarbeide.  

-Det blir spennende å høre, se og oppleve hvordan de tillitsvalgte møter dette. Dette er et levende dokument, og slik skal det være. Vi ønsker å være en lyttende organisasjon.

Kvalitet i en grønn framtid
Satsingen på skogråvaren som en del av klimaløsningen forventes å forsterke markedene, og det nye selskapet ruster seg for å møte dette, påpeker direktøren.

-Det viktige er at Glommen Mjøsen Skog leverer godt på det vi skal hver dag. At vi er presise og har kvalitet i det vi gjør i alle ledd, for å bli den foretrukne samarbeidspartneren for andelseiere, entreprenører og industri, sier Nordtun.

-Dette krever systematisk arbeid over tid og vil være et viktig strategisk område for Glommen Mjøsen Skog framover, avslutter Nordtun.