Hopp til innhold

Av Gudmund Nordtun, adm. dir. Glommen Mjøsen Skog SA

 

Statskog ble av den rødgrønne regjeringen og et nesten enstemmig Storting, pålagt å selge 600.000 mål skog for å få lov til å kjøpe de nær dobbelt så store Borregaard Skoger i 2010. Den borgerlige regjeringen har senere utvidet salget med ytterligere 150.000 mål. I sum utvider Statskog sitt areal med ca 350.000 mål når alt er gjennomført.

Nedsalget har også vært en suksess med hensyn til lokalt eierskap av ressursen, men det ønsker nå Sandtrøen og Arbeiderpartiet å stoppe. Landbruksminister Bollestad har informert stortingsrepresentant Sandtrøen om at det nå er solgt 215 eiendommer på totalt 540.000 mål. Det gjenstår altså 210.000 mål for å nå Stortingets utvidete vedtak. 66 prosent av eiendommene er solgt til private, lokale kjøpere. Svært få av dem vil nok betegne seg selv som en «adel» og de har neppe noen planer om å stenge arealene for jakt og opplevelser. Videre er 7 prosent av eiendommene solgt til kommuner. De må jo også kunne klassifiseres under lokalt eierskap. Nærmere 3 av 4 eiendommer har altså skiftet eierskap fra sentralt til lokalt. Det er neppe noe godt forhandlingskort med Senterpartiet å kalle dette feilslått politikk slik Sandtrøen synes å mene.

De siste prosentene av solgte eiendommer fordeler seg med 12 prosent på Miljødirektoratet og 15 prosent til «andre». Miljødirektoratet kjøper vanligvis skog enten for å verne den, eller for å ha byttearealer når de ønsker å verne annet areal. Da får lokale eiere erstatning i form av arealer som de kan fortsette å drive. Verdiskapingspotensialet blir uansett liggende igjen lokalt.

Sandtrøen burde ikke bygge opp myter. Han burde heller poengtere at lokalt eierskap, er viktig. Aktivt eierskap og forvaltning av en ressurs som er sentral for verdiskaping og i klimapolitikken, må stimuleres.

Aktiv forvaltning av jakt og utmark er også viktig. Også her bommer Sandtrøen med sitt utspill. Han burde ha rettet fokus på at Staten har gitt seg selv et umusikalsk og ødeleggende konkurransefortrinn. Statskog slipper å inkludere merverdiavgift på sine produkter. Det må private skogeiere med ønske om å utvikle jakta og utmarka betale. Staten som den betydelig landeier de er, er mange steder prisledende. Private opplever derfor betydelig lavere lønnsomhet enn Staten på samme produkt. Det stimulerer ikke akkurat til lokal aktivitet. Det er merkelig at stortingsrepresentant Sandtrøen med røtter i Hedmark ikke ser at dette ikke gagner lokal aktivitet og verdiskaping i utmarka.