Hopp til innhold

Det nordiske familieskogbrukets organisasjoner møttes denne uken i Norge – nærmere bestemt Mjøs-området. Der drøftet de blant annet de omfattende lovendringene som EU er i ferd med å behandle innenfor eller som vil påvirke vår sektor. 

Allerede denne måneden skal blant annet den Europeiske skogstrategien, Fornybardirektivet (REDIII), regelverk for avskoging og regelverket for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk (LULUCF) behandles i ulike EU-organer. Dette er en del av EUs klimatiltakspakke «Fit for 55». Målet er å redusere utslippene med 55 prosent innen 2050.

hdieihi.jpgHeidi Hemstad som er styreleder i Skogeierforbundet og Glommen Mjøsen Skog tok imot den nordiske delegasjonen. Vertskapet går på omgang mellom de nordiske landene og i år var det Norges tur. Foto: Silje Ludvigsen

– Problemet er at regelverket i liten grad tar inn over seg at det er store forskjeller i skogproduksjon fra Hellas i sør til de nordiske landene. Derfor må man ha et regelverk som tar hensyn til lokale forskjeller. De nordiske skogene kjennetegnes av langsom vekst, men høyt netto karbonopptak. Slik mange av forslagene står nå, vil muligheten for å bruke skogen i klimakampen svekkes, sier styreleder Heidi Hemstad i Norges Skogeierforbund til skog.no. 

Du kan lese hele artikkelen her.

Glommen Mjøsen Skog vart vertskap for deler av omvisningen og viste fram både dronebruk for å kartlegge skogen, utviklingsløpet og mulighetene med den digitale skogbruksplanen ALLMA og fortalte om erfaringer med selektiv hogst.

 

lotten1111.jpgSkogbruksstudent Jørgen Lotten som skriver sin bacheloroppgave via praksis i Glommen Mjøsen Skog demonstrerte mulighetene drone gir i skogbruket. Foto: Silje Ludvigsen

 

lotten1.JPGStor interesse for drone blant de nordiske deltakerne. Foto: Silje Ludvigsen

oddarne.JPGFagsjef Odd Arne Brenn fra Areal & Ressurs-avdelingen i Glommen Mjøsen Skog fortalte om hvordan den digitale skogbruksplanen ALLMA kan brukes innen for mange sektorer og fagfelt i skogbruket. Den digitale utviklingen som ALLMA har vært gjennom fattet stor interesse, ettersom det er store forskjeller i hvordan ulike nordiske land har tatt i bruk mulighetene i digitale skogdata. Foto: Silje Ludvigsen

sverregg.JPGFagsjef Sverre Holm fra Skogavdelingen i Glommen Mjøsen Skog (i midten) orienterte om hvordan andelslaget jobber med opplæring og praktisering av kontushogst (også kjent som selektiv hogst). Foto: Silje Ludvigsen