Hopp til innhold

Vi så det etter finanskrisen for drøyt ti år siden og vi ser det nå – koronapandemien påvirket økonomien og det går mindre papir til aviser og reklame.

Grafisk trykkpapir har over lengre tid levd i et fallende marked som nok kommer til å fortsette framover. Erfaringsvis reduseres etterspørselen av grafisk trykkpapir med rundt 5 prosent årlig, noe som innebærer at hver 20.  produksjonsenhet legges ned hvert år.

Norske Skog sine fabrikker i Norge trenger sårt et nytt produktbein å stå på.

Les mer på nationen.no