Hopp til innhold

Ved valg av ny bankforbindelse ble det lagt vekt på konkurransedyktige betingelser, et godt og framtidsrettet tjenestetilbud og bankens evne til å forstå og respondere godt på Glommen Mjøsen Skogs behov. Valget falt dermed på SpareBank 1 Østlandet.

-I Glommen Mjøsen Skog føler vi oss trygge på at å velge SpareBank1 Østlandet som ny bankforbindelse vil innebære et godt strategisk samarbeid med felles interessere av å skape store verdier i vår region. Vi ser en tydelig likhet i samfunnsoppdraget mellom oss og dem, ved at det for begge er viktig at verdiskapningen deles, sier adm.dir. Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Årsomsetningen til det fusjonerte selskapet Glommen Mjøsen Skog vil bli opp mot to milliarder kroner med en tømmeromsetning på 3,2 millioner kubikkmeter.

– Glommen Mjøsen Skog SA er en sentral aktør i Innlandet og har gjennom fusjonen også blitt en av de virkelige tungvekterne i den nasjonale skogindustrien, sier regionbanksjef Østerdalen Arne Kjell Dyrstad i SpareBank 1 Østlandet.

– SpareBank 1 Østlandet er både stolte og ydmyke over å bli valgt som selskapets nye hovedbankforbindelse, og vi gleder oss til samarbeidet fremover. I tillegg til at vi jobber i samme markedsområde, har vi også sammenfallende interesser og tanker rundt både samfunnsansvar, bærekraft og utvikling av regionen, sier Dyrstad.

– Samarbeidet åpner samtidig for muligheter til god og skapende samhandling med både Glommen Mjøsen Skog SA, deres andelseiere, ansatte, kunder og entreprenører, noe som er i tråd med vår visjon «sammen om å skape», avslutter Dyrstad.