Hopp til innhold
Kari-Anne Berget
Regnskapssjef i Glommen Mjøsen Skog, Kari-Anne Berget, håper virkesavregningen nå blir lettere å forstå. Foto: Hans Haug

Den nye virkesavregningen, fra og med novemberleveranser, har en mer oversiktlig og logisk inndeling enn tidligere.

– Det blir lettere å se om du får penger utbetalt eller om du er skyldig og må betale oss noe. Det har ikke vært like lett å se tidligere, sier regnskapssjef i Glommen Mjøsen Skog, Kari-Anne Berget.

De aller fleste skogeiere som har levert tømmer får virkesavregningen på e-post. E-posten inneholder nå også et sammendrag av avregningen. Som tidligere finner du alle avregningene dine på Min Side.

Virkesavregning på en PC-skjerm.
Nå er det lett å se hva som er inntekter og utgifter på virkesavregningen. Foto: Hans Haug

Tydeligere informasjon

Slik den nye virkesavregningen er satt opp skal det også bli lettere for skogeierne å håndtere merverdiavgift riktig i regnskapet sitt.

I den nye avregningen er det merket hvilke poster som er avgiftspliktige, og det framkommer tydelig hva som er inngående og utgående merverdiavgift, så det ikke skal være tvil om hvordan det skal bokføres, forklarer Berget.

Stor satsing

Å gjøre virkesavregningene mer brukervennlige har vært en prioritert oppgave i digitaliseringsarbeidet i Glommen Mjøsen Skog.

– Dette er en vesentlig satsing i arbeidet vårt for å gi skogeier bedre informasjon, som vi har jobbet med i lengre tid. Det ligger en god del mer arbeid bak enn det som vises direkte i form av endret utseende på avregningen. Store deler av organisasjonen har vært involvert for å få avregningen slik vi mener den tjener skogeier best, sier regnskapssjefen.

Nå håper hun den nye virkesavregningen blir tatt godt imot ute hos skogeierne. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer. Send oss en e-post eller ring hvis du heller ønsker det.

Virkesavregning

Virkesavregningen er et viktig regnskapsbilag for skogeiere, og inneholder både inntekter og kostnader.

I de fleste  næringer, må selger (her skogeier) sende en faktura for å få betalt for varene sine.  For samvirkeforetak er det et unntak i lovgivningen som gjør at kjøper (her Glommen Mjøsen Skog SA) i stedet kan utstede avregning. Avregningen erstatter derved skogeiers faktura til Glommen Mjøsen Skog.

I det samme dokumentet gjør Glommen Mjøsen Skog fradrag for driftskostnader og trekk, som erstatter faktura fra Glommen Mjøsen Skog til skogeier.