Hopp til innhold

Engerdølen Martin Opgård ble en del av skogbrukslederteamet i Trysil og Engerdal 1. februar i år. Martin er utdannet hogstmaskinfører ved Sønsterud og har vært ansatt hos skogsentreprenør Varli AS i syv og et halvt år.

– Det har vært lærerike år og det er en fin ballast å ha med seg videre, men nå var det på tide med andre utfordringer. Det er stort å bli en del av Glommen Mjøsen Skog som jeg har lært å kjenne som en svært profesjonell aktør fra entreprenørståsted.

Varli AS er en av Glommen Mjøsen Skogs faste entreprenører. Hogstmaskinførerne samarbeider tett med de lokale skogbrukslederne og i Martins tilfelle med skogbruksleder Øivind Kvarnstrøm.

– Det var faktisk Øivind som tipset meg om å søke på jobben. Jeg ser fram til å fortsette samarbeidet med Øivind, nå som kollega i samme selskap, sier han.

– Som hogstmaskinfører har du god kjennskap til det skogfaglige og vet hvordan drifter skal planlegges. Når det gjelder nye rutiner og systemer kjenner jeg at jeg er utålmodig etter å få disse under huden. Øivind kan nok regne med litt mas i startfasen, smiler han.

Slapper av med familien, jakt og fiske 

Martin er bosatt med samboer og en datter på to år i Flendalen i Trysil kommune. På fritiden er jakt i alle former en stor interesse, sammen med fiske.

– Elg, småvilt, bjørn, fiske – det er like moro! 

– Familien har en vorsteh og en grå elghund, som vi håper kan blir gode jakthunder med litt tid og trening.

Ser fram til å bistå skogeierne

Skogbrukslederens hovedoppgaver består i å inngå avtale og tegne kontrakt med skogeierne om kjøp av tømmer og hogstoppdrag, skogkulturtiltak som planting og ungskogpleie og å gi skogfaglige råd og veiledning.   

– Å sørge for at skogeier får maksimal lønnsomhet når tømmeret skal kappes har vært oppdraget som hogstmaskinfører, nå blir det stas å være skogeiernes kontaktpunkt og jobbe med verdiskaping gjennom hele prosessen, sier han.