Hopp til innhold

– Det at vi nå åpner Norges første kommersielle karbonfangstanlegg er et godt bevis på at vi er på riktig vei. Det er veldig gledelig at vi har aktører som tør å satse på det som både gir klimavennlig industri og arbeidsplasser, sa arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen under åpningen. 

– Fremover må vi fortsette å satse på utviklingen av denne typen industri, og bidra til økt bruk av biokull i landbruket, uttalte Isaksen. 

– En framtidsrettet næringsaktør

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var på besøk hos Opplandske Bioenergi dagen før og omtalte biokull som en del av fremtidens klimaløsninger:

– Dette anlegget viser en fremtidsrettet næringsaktør, som skal levere til et jordbruk som vil være en naturlig del av morgendagens grønne næringsliv, sa Olaug Bollestad.

– Økt karbonlagring i jord er et viktig klimatiltak, og da er slik produksjon av biokull veldig spennende. Et levende og aktivt landbruk vil være en helt sentral del av klimaløsningen. 

einar s.jpgDaglig leder Einar Stuve i Oplanske Bioenergi. Foto Rune René Kristiansen, Oppland fylkeskommune.

Skogråstoff står sentralt

Oplandske Bioenergi har investert 14 millioner kroner i anlegget, i tillegg er det gitt sju millioner i investeringsstøtte fra Innovasjon Norge,  fylkeskommunens «Grønn Fremtid»-prosjekt og det regionale forskningsfondet.

Produksjonen er basert på biomasse fra lokalt landbruk og skogbruk. Glommen Mjøsen Skog er blant hovedeierne i Oplandske Bioenergi og en sentral leverandør av råstoff til eksisterende flisfyr på Rudshøgda, og som leverandør av biovirke til den nye fabrikken.

– Dette er Norges første kommersielle karbonfangstanlegg, og et godt eksempel på det ypperste vi har av klimateknologi i Norge, sier Einar Stuve, daglig leder i Oplandske bioenergi. 

– Her utnytter vi restråstoff og produserer verdifulle materialer, som også binder karbon. Et skikkelig kinderegg. Nortura forsyner Oplandske med råstoff til produksjon, og samvirkegiganten får både betalt for avfallet og får overskuddsvarme tilbake fra produksjonen av biokull.  

– Dette er sirkulærøkonomi i praksis, hvor flis, møkk, og annet restråstoff fra produksjonen omgjøres til verdifulle innsatsfaktorer i landbruket. På den måten skaper vi både økonomiske verdier og gjør vårt for å bidra i klimaarbeidet, forteller direktør i Nortura, Anne Marie Panengstuen. 

Oplandske er en av flere aktører som ønsker å kombinere karbonfangst med verdiskapning, og de har vitenskapen på sin side. Tall fra NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi) viser at vi kan lagre 900.000 tonn COgjennom biokull årlig, og dette er trukket frem som et av de mest lovende tiltakene fra Klimakur 2030.