Hopp til innhold

– Glommen Mjøsen Skog som navn representerer en tilhørighet som vi mener er verdifull hos andelseierne, sier styreleder Terje Uggen. 

Torsdag ledet Uggen sitt første styremøte i det nye styret med åtte representanter fra øst (gamle Glommen Skog) og sju fra vest (gamle Mjøsen Skog). Én av sakene de skulle behandle var navn på nytt selskap.

Enstemmig vedtatt
Det har i forkant blitt avholdt en spørreundersøkelse som ble sendt ut på e-post til andelseierne som mottar elektronisk info. Navnet har også vært gjenstand for en god og grundig diskusjon i styret før sommeren:

– Arbeidsnavnet gjennom fusjonsforhandlingene har vært Glommen Mjøsen Skog. Vi leser av undersøkelsen, responsen på andelseiermøtene i vår og egen diskusjon i styre og ledelse at Glommen Mjøsen Skog er et navn vi er godt fornøyd med, sier Uggen.

Forslag til vedtak var derfor at navn på nytt selskap skulle bli Glommen Mjøsen Skog, og det gikk styret enstemmig inn for.

– Glommen Mjøsen Skog representerte hver for seg en stolt historikk og har opp igjennom historien skapt solide resultater til glede for sine andelseiere. Det skal vi fortsette med sammen, nå som ett selskap, sier Uggen.

Sammenslåing pågår
Endelig godkjenning fra Konkurransetilsynet kom 27. juni 2019, og arbeidet med å integrere funksjonene i de to selskapene startet allerede i sommer. En styringsgruppe er satt ned for å arbeide fram en strategi for nytt selskap. 

– Glommen Mjøsen Skog legger vekt på å gi andelseierne og ansatte god informasjon om arbeidet med felles strategi, og trekke dem med i strategiprosessen gjennom høsten, sier Uggen. 

 

 

Integrasjonsarbeidet med formål å smelte de to organisasjonene godt sammen, startet opp allerede i sommer.