Hopp til innhold

Tema på webinaret onsdag 26.mai kl. 19.00 er skogsveier. Med blikk på skogsbilveiens nytteverdi, hva innebærer ansvaret som veieier, praktiske råd og tips ved anlegging av vei og en rapport om statusen på dagens veinett med hovedfokus på bruer.

Som innledere har vi fått med erfarne og dyktige fagfolk; fra Skogkurs prosjektleder Martin Bråthen, «veiprofet» Tore Holaker og fra Glommen Mjøsen skogsjef Jan Gaute Lie, næringspolitisk sjef Gunnar Gundersen og veiplanlegger Erik Gjerstadberget.

Noen fakta om skogsveier

Skogsbilveien er selve livsnerven i skogen. Vi har omtrent 50.000 km private skogsveier i Norge i dag, med en stor andel i Glommen Mjøsens geografi. Uten et godt veinett reduserer mulighetene til å utnytte ressursene på eiendommene. Skogsbilveier anlegges og forvaltes ofte i fellesskap med naboene. Eksempelvis investeres det hvert år det omtrent 50 millioner til nyanlegg og ombygging i skogsveier i Innlandet og omtrent 25 mill kr i vedlikehold.

Bli med

– Vi oppfordrer alle skogeiere som er opptatt av skogens transportsystem, og som har tenkt til eller skal investere eller vedlikeholde vei om å delta, sier organisasjonskonsulent Ivar Stuve.

Også dette webinaret er gratis og tilgjengelig for alle. For deltagelse se Glommen Mjøsens møtekalender.

Glommen Mjøsen Skog har fått god respons på vårens webinarer. Tematikken har vært snøskader på skogen, skogfondordningen i to etapper og nå sist, planting av skog. I alt har over 600 deltatt.

Flere av webinarene finner du i opptak på vår YouTube-kanal.