Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog har over tid jobbet med samarbeidsløsninger mellom utdanningen og næringen sammen med Stora Skog, entreprenører og Sønsterud videregående skole.

– Det er godt å se at vi med målrettet jobbing og gode argumenter oppnår resultater. Hogstsimulatoeren er et godt tilskudd, men kan ikke erstatte maskintid fra en moderne hogstmaskin, sa næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog, da hogstmaskinen ble overrakt denne uken. 

 

Bevilget for ett år siden 

Det er nesten et år siden fylkesråd Aasa Gjestvang kom med nyheten om at fire millioner kroner skulle øremerkes ny hogstmaskin til Sønsterud i budsjettet for 2019. Nyheten falt samtidig som daværende landbruksministeren Bård Hoksrud var tilstede på en dag viet skog- og trenæringen i Hedmark.

+

 

Får verdifulle maskintimer

På Solør videregående skole avdeling Sønsterud er hogstmaskinsimulatoren i flittig bruk i skogbruksutdanningen. Her får kommende skogsoperatører verdifull trening innendørs. Nå får de i tillegg verdifulle maskintimer fra en ordentlig hogstmaskin. 

– Èn hogstmaskin hogger i snitt 750 kubikkmeter i uka til en verdi av 350.000 kroner. Dette viser hvor viktig det er at de som sitter bak spakene vet hva de gjør. Det blir et stort pluss for elevene å få erfaring fra den ordentlige skogen, sa Gundersen.