Hopp til innhold

Andelseiermøtene innenfor Mjøsen Skog ble gjennomført i perioden 6. til 19. mars og holdt i tilknytning til årsmøtene i de 22 skogeierlagene. Forslaget til fusjonsplan for Glommen Skog og Mjøsen Skog var drøftingssak på møtene.

Oppmuntrende møter
– Det er hyggelig å konstatere at vi i all hovedsak har fått ros og positiv tilbakemelding på det vi har lagt fram om fusjonen. Det var åpenbart nødvendig å bruke mer tid på saken for å få et bedre grunnlag for beslutningen. Vi har tatt selvkritikk på at vi ikke på et tidligere tidspunkt gjennomførte utredningene som vi har kjørt etter nyttår. Nå har vi et bedre beslutningsgrunnlag, sier Mjøsen skogs styreleder Terje Uggen.

Han har samtidig glad for at det også ble stilt spørsmål til fusjonsutkastet rundt på andelseiermøtene.

– Det viser at våre andelseiere har satt seg inn i denne viktige saken. Noen spørsmål var greie å svare på der og da. Andre tar vi med oss inn i den avsluttende fasen. Nå avventer vi høringsinnspillene fra lokalorganisasjonen. De vil gi oss et enda bedre grunnlag for å oppsummere bildet, sier Uggen.

Spørsmål og kommentarer
På noen få av møtene har det kommet kritiske spørsmål og kommentarer fra noen av andelseierne. Noen ser ikke så mange gevinster, men mange ulemper ved fusjon og mener samarbeid er bedre enn fusjon. Andre har savnet grundigere analyser av konsekvensene og ment fusjonsdokumentet er for rosenrødt; Finnes det ingen ulemper ved fusjonen? Atter andre antar at fusjonsgevinsten på sikt blir langt høyere enn 5 mill. kr i året.

Spørsmål om praktisering av samvirkeprinsippene og likest mulig pris for andelseierne har også vært berørt. Likedan hva som menes med kjernegeografi. Det er kommentert at ALLMA-satsingen må fortsette og spurt hvordan kulturforskjeller mellom de to organisasjonene skal håndteres. Noen vil beholde kontrollkomiteen. 

Hemmelighold kritisert
Den plutselige avgangen til Steffen Skolseg som adm. dir. i Mjøsen Skog den 4. mars har blitt kommentert på flere andelseiermøter. Styret har blitt kritisert for at begrunnelsen for avgangen er hemmeligholdt.

– Vi inngikk en avtale om ikke å gjøre begrunnelsen kjent, og den har styret respektert, sier Uggen.