Hopp til innhold

I pressemeldingen sier konsernsjef Morten Kristiansen at Moelven leverer et driftsresultat som etter forutsetningene er meget bra, og at dette skyldes god aktivitet inn mot byggevarehandelen. Den positive utviklingen i markedet for internasjonal trelast, samt en gunstig valutasituasjon for de eksporterende enhetene påvirker resultatet positivt. I tillegg er ordreinngangen for enhetene innenfor modulbygging og limtre bedret. Moelven omsatte NOK 2 735,5 millioner i første kvartal, noe som er en marginal økning fra samme periode i fjor (2 695,8). Driftsresultatet i første kvartal endte på NOK 69,6 millioner mot fjorårets NOK 140,9 millioner.

Resultat før skatt ble minus NOK 30,5 millioner mot pluss NOK 100,1 millioner i første kvartal 2019. Hovedårsakene til nedgangen er reduserte marginer innen den internasjonale trelastvirksomheten, redusert aktivitetsnivå innen systeminnredninger samt byggmodul i Sverige. I tillegg ble det en sterkt negativ utvikling i markedsverdier på urealiserte finansielle instrumenter, som konsekvens av sterk uro i finansmarkedene.

Til kvartalsrapporten

Uforutsigbar framtid

Konsernsjefen er spesielt bekymret for utviklingen av større prosjekter innen byggebransjen både i Norge og Sverige.

– Moelven er tilstede i hele verdikjeden innenfor trebransjen, og dersom aktiviteten på prosjektsiden tørker ut vil bransjen vår bli sterkt påvirket. Vi har allerede sett klare tendenser til dette innenfor våre enheter som jobber med kontorinnredning. Vårt håp er at myndighetene iverksetter flere byggeprosjekter for å holde økonomien i gang ut året og inn i det neste, sier Kristiansen.

Nytt styre og bedriftsforsamling 

Moelven avholdt forrige uke general- og bedriftsforsamling. Glommen Mjøsen Skog er den største eieren, og dette reflekteres godt i nytt styre hvor Glommen Mjøsens adm.dir. Gudmund Nordtun ble valgt til nestleder og i bedriftsforsamlingen hvor Glommen Mjøsen er representert med syv av åtte representanter. Til oversikten over nytt styre og bedriftsforsamling.