Hopp til innhold

Styret i Moelven Eidsvold Værk AS vurderer å legge ned bedriften. Bakgrunnen er et omfattende behov for investeringer for å sikre en lønnsom framtid for virksomheten.

– Det vil kreve store investeringer å utvikle Moelven Eidsvold Værk til å bli en framtidsrettet og lønnsom bedrift. Derfor har styret i selskapet satt i gang en prosess som skal vurdere om mulighetene for videre drift er tilstede, sier styreleder Bjarne Hønningstad.

De ansatte ved Moelven Eidsvold Værk ble informert om den usikre fremtiden til bedriften på et allmøte torsdag ettermiddag. Det er 60 medarbeidere ved bedriften som er et kombianlegg med både sag og høvleri.

– Det blir spennende å se utfallet av vurderingen får. Det er for så vidt naturlig at en strukturrasjonaliseringen fortsetter innen sagbruksindustrien, men et like ubehagelig faktum hver gang det skjer. Vi vurderer det slik at nedleggelse av et sagbruk gir muligheter for andre til å investere og øke sin produksjonskapasitet. Vi tror derfor at en eventuell utfasing av Moelven Eidsvold Værk vil føre til økt kapasitet på andre sagbruk som ser denne geografien som en mulig forsyningsgeografi av råvare, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.

Pressemeldingen leser du her