Hopp til innhold

Mye av skadene er fra de siste dagene, men noe er også fra tidligere i vinter. Slike skader kan også påvirke barkbille-situasjonen neste sommer, som vi følger tett med på. Det er av interesse for oss å forsøke å få en oversikt for å dokumentere skadeomfanget. Oversikt over skadene vil også være av interesse for flere aktører innen skogbruket, og i tillegg kan skaderapportene gi et viktig datasett for videre forskning på slike skader.

Kartlegger skadeomfanget med drone

Areal og Ressurs-avdelingen i Glommen Mjøsen Skog ved avdelingsleder, Pål Hanssen, kan kontaktes hvis skogeiere ønsker bistand til å fly drone for å kartlegge og dokumentere skadeomfanget. Snøskader får du dekket når du har skogforsikring med stormdekning fra Skogbrand.

–  Vi anbefaler å rydde opp så raskt som mulig etter at Skogbrand eventuelt har foretatt taksering av skadeomfanget. Til sommeren vil vinterens snøbrekkskader bli matfat for barkebiller, sier Pål Hanssen.  

Registrer skadene på skogen

Vi oppfordrer alle skoginteresserte til å registrere snø- og vindskader på skogen i Skogskader.no, hvor man i løpet av noen få minutter kan legge inn en rapport med kartfestet skadested som et punkt eller et område. Dette legges direkte inn på kart. Snø- og stormskader i samme området/bestand kan registreres i en felles rapport. 

Dere finner mer informasjon om hvordan registreringene gjøres her: https://www.nibio.no/nyheter/husk-a-registrere-skogskader-na.


Utdrag fra Skogbrands forsikringsvilkår: 

Skader forårsaket av storm eller snø i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar. Brekkskader øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.