Hopp til innhold

-Det er en svært god nyhet for klima at regjeringen satser tungt på å legge til rette for økt bruk av skogen i klimakampen framover, sier administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund i en pressemelding.

I klimaplanen er det lagt fram spesifikke tiltak som blant annet: 

  • Det foreslås tiltak for å styrke skogproduksjon, blant annet gjennom ungskogpleie.
  • Regjeringen legger også stor vekt på å redusere nedbygginga av skogarealer.
  • I klimaplanen foreslås det også at det legges til rette for skogplanting på gjengroingsarealer.
  • Regjeringen vil videreføre satsingen på biodrivstoff, nærmere bestemt ved at innblandingskravet økes over tid slik at volumet opprettholdes.

Les mer på Skogeierforbundets nettsider.