Hopp til innhold

Sammenlignet med andre kvartal i fjor var prisøkningen på 16 prosent, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

I alt ble det hogd nærmere 3 millioner kubikkmeter tømmer for salg mellom april og juni i år, omtrent det samme volumet som tilsvarende kvartal i fjor. 

Sagtømmerprisen økte mest

Sagtømmerprisen for gran og furu var henholdsvis 21 og 18 prosent høyere i andre kvartal i år enn tilsvarende kvartal året før. I gjennomsnitt fikk skogeierne 653 kroner kubikken for sagtømmer av gran og 632 kroner kubikken for furu. 

Prisøkning for massevirke

Lagrene av massevirke har minket jevnt dette året. Det har resultert i solid etterspørsel fra treforedlingsindustrien med tilhørende prisoppgang. Prisen for massevirke av gran var 8 prosent høyere, mens massevirke av furu økte med 5 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2021. 

Årsakene er prisøkningen er mange, men de solide sagtømmerprisene, som har resultert i avvirkning med rekordhøy sagtømmerandel, er én viktig faktor, i tillegg til importstopp av massevirke fra Russland.

Prisnivået på massevirke gir godt grunnlag for tynning og slutthogst av skog med høy massevirkeandel.

Les mer på ssb.no