Hopp til innhold

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok under møtet i Lillestrøm at alle ulvene i revirene Kynna, Aurskog, Hornmoen, Hernes og Rømskog skal kunne felles, ifølge Rovdyr.org.

Fire av de nevnte revirene regnes som helnorske, mens Rømskog-reviret regnes som et grenserevir.

Vedtaket om å felle de fem revirene ble fattet med sju mot tre stemmer.

Jobber for at vedtaktet godkjennes 

Glommen Mjøsen Skog jobber gjennom Naturbruksalliansen for at dette vedtaket også skal godkjennes av Klima- og miljødepartementet.

– Det blir spennende å se om sentrale, politiske myndigheter nok en gang vil overkjøre lokalt valgte politikere og representantene for de som «har skoa på», sier Gunnar A. Gundersen. 

Sekretariatet innstilte på at to flokker innenfor sona skulle ut.

– Det vil nok en gang føre til at vi blir værende over bestandsmålet, men representerte dog et framskritt i og med at det er første gang de har foreslått at to flokker med tilhold innenfor sona skal tas ut.

– Ulvepolitikken griper langt inn i demokratiets kjerne. Et uberørt flertall har ikke villet lytte og ta hensyn til de som faktisk tar belastningen. Vi får håpe kursen endres og at rovviltnemndenes vedtak blir stående!

Mer om saken på ostlendingen.no