Hopp til innhold

Mandag 13. april ca kl 1320 ble brannalarmen og sprinklingsanlegget utløst i sagbygningen på Brandval sag i Kongsvinger kommune. Det ble etter en kort tid observert åpne flammer over taket på bygget, og frykten for alvorlig skade på produksjonsutstyret var stor. Etter at brannen ble slukket viser det seg at det ikke er noen brann- eller varmeskader på produksjonsutstyret. Brannen har startet i vegg eller tak på utsiden av bygget og skadet taket. Svært sterk vind var en medvirkende årsak til antennelsen og medførte stor spredningsfare. Det er så langt avdekket bare små vannskader på produksjonsutstyret, og det forventes at produksjonen kan starte så snart taket er ryddet og midlertidig tettet. Dette vil ta noen dager.

Leveranse av tømmer som normalt
Markedssjef i Glommen Mjøsen Skog Håkon Bakken har vært i kontakt med tømmerdirektør Terje Brende i Bergene Holm som mener dette vil ha liten effekt på leveransen av tømmer.

– Bergene Holm har ikke den totale oversikten på skadeomfanget ennå, men de håper på å kunne sette drift i gang igjen i løpet av noen dager. Forutsatt at skadene er små som antatt, vil tømmerforsyningen gå tilnærmet som normalt, sier Bakken.

161019 Håkon Bakken foto Kristina Skamsar.jpgHåkon Bakken I Glommen Mjøsen Skog mener brannen ikke vil ha noen effekt på leveransen av tømmer. Foto: Kristina Skamsar

Opprettholder leveringsevnen
Inntil produksjonen kan starte opp igjen på Brandval vil andre produksjonslinjer i konsernet øke sin produksjon etter behov. Det vil ventelig bli natt- og helgeproduksjon på det nærliggende sagbruket på Kirkenær. Også Vestfold-avdelinger vil øke produksjonen etter behov for å sikre leveringsevne. 

– Konsernet vil opprettholde leveringsevne som normalt på alle markeder, sier kommunikasjonsdirektør i Bergene Holm AS Tone Bente Bergene Holm.