Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog deltok i anbudet gjennom datterselskapet Glommen Skog AS. Det ble gitt tilbud både på de enkelte geografiske områdene, samt samletilbud som forutsatte hele pakken. Glommen Skog bygget opp tilbudet i et nært samarbeid med en rekke underentreprenører og leverte et godt kvalitativt tilbud.

– Det er spennende og lærerikt å delta i en slik prosess. Vi får testet ut hvor gode våre systemer er og om vi er rustet til å løse store oppgaver, sier næringspolitisk sjef Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog.

– Her må vi ha levert nokså godt, for vårt tilbud er vurdert litt bedre enn SB Skog når det gjelder kvalitet. Glommen Mjøsens oppgave er å skape lønnsomhet for våre eiere. Derfor må tilbud på eksterne driftsavtaler bygges opp slik at de understøtter disse målsettingene.

– Innenfor disse rammene maktet vi å levere et godt prismessig tilbud til Statskog. Men vi ser at SB Skog har levert et enda lavere tilbud enn oss. Det er derfor bare å gratulere SB Skog med tildelingen denne gangen. Vi får komme enda sterkere tilbake ved neste korsvei, sier Yngve Holth.