Hopp til innhold

Den pågående koronakrisa har ført til at en rekke næringer sliter. Til Nationen sier Myhrvold at det allerede er vedtatt tiltakspakker for mange næringer og industrier og at han nå håper at skogsindustrien er neste på lista for å få drahjelp.

I en tid der etterspørselen etter sagtømmer går ned mener Myhrvold at en slik tilskuddspakke bør sørge for å vri produksjonen fra sagtømmer til tynning, rydding og hogst på flater som er ulønnsomme. 

– Det vil sørge for at skogsentreprenørene får mer å gjøre og det holder hjula i gang både hos dem, de som produserer papir og kartong, og ikke minst Borregaard som leverer til farmasi, rensestoff til vannanlegg og desinfeksjonsmiddel, sier Myhrvold til Nationen.

Hvis ikke skognæringa får en tiltakspakke frykter Myhrvold  for hva som vil skje med skognæringa på sikt. Han advarer mot at dersom det blir stopp ved Norske Skog Saugbrugs og Norske Skog Skogn, som vi vet at har store utfordringer, vil konkurrentene i utlandet ta over, og disse fabrikkene vil forsvinne.