Hopp til innhold
Nærbilde av granskog, foto Silje Ludvigsen
Målet er å etablere et moderne, langsiktig skogovervåkings- og forskningsnettverk på granskog i Norge. Foto: Silje Ludvigsen

Klimaendringene kan gi store utfordringer for norsk skog. Den boreale sonen varmes opp dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, skriver NMBU på sine nettsider. 

I et nytt prosjekt skal forskerne finne ut hvordan den norske grana responderer på klimaendringer. Dette skal foregå gjennom et stort nasjonalt nettverk av målere som overvåker granas helse online.

– Vi har lite kunnskap hvordan skogene våre reagerer på disse endringene, sier professor Line Nybakken til nmbu.no.

Bildet viser Line Nybakken Professor Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning NMBU
Professor Line Nybakken er blant forskerne som skal jobbe med prosjektet. Foto: NMBU

Det er allerede satt ut 20 målepunkter i et forprosjekt som ble starta i fjor, mellom Aremark i sør til Rendalen i nord.

Når prosjektet nå utvides, skal alle de såkalte klimatiske gradientene (gradvis forandring i miljøfaktorene i et geografisk område, ifølge snl) hvor den norske grana vokser dekkes.

Følge med fra sofaen

Målerne festes rundt treet og flere ganger i timen sender de informasjon om hvordan trærne reagerer på vær, klima og nedbør.

– Målet er blant annet å få til ei nettside der du kan sitte hjemme i stua, klikke deg inn på et kart, og følge granas vekst og vannopptak i Trøndelag, «minutt for minutt», forteller Nybakken.

Det vil framskaffe mye nyttig informasjon, blant annet knyttet til det å forutse barkbilleangrep, lære mer om tørkestress og kartlegge hvilke områder som bør plantes med treslag som tåler vannmangel godt.

Glommen Mjøsen Skog er sammen med en rekke aktører i skogsektoren partner i prosjektet, som koordineres av NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås. Kostnadsrammen er 10 millioner kroner og det er Norges forskningsråd som finansierer prosjektet.

Les hele saken på NMBUs nettsider.