Hopp til innhold

Glommen Mjøsen skog og Høgskolen Innlandet ved institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad har nå skrevet under på en samarbeidsavtale. 

Målet med avtalen er: 

  • sørge for god rekruttering til studiene i skogfag
  • utdanne folk med arbeidsrelevant kompetanse
  • skape kontakt mellom studenter og arbeidsliv
  • bidra til at det utføres skogforskning av høy kvalitet med relevans for næringa
  • synliggjøre skognæringen som samfunnsaktør

– Formalisering av samarbeidet vil skape det fundamentet som kan utvikle allerede eksisterende synergier og avdekke nye utviklingsmuligheter hos partene, mener organisajonssjef Per Skaare.

For å nå målsettingen skal det blant annet samarbeides om bachelor- og masteroppgaver, det opprettes  faste treffpunkt kombinert med temakvelder og seminarer, Glommen Mjøsen har årlig flere gjesteforelesninger og elever kan ha praksis hos Glommen Mjøsen Skog.