Hopp til innhold
Bildet viser Jon Kristiansen fra NHO Innlandet, Peter Lohk fra Danske Bank og Arild Lindberget fra Glommen Mjøsen Skog på skogdag i Åmot og Elverum
Jon Kristiansen fra NHO Innlandet, Peter Lohk fra Danske Bank og Arild Lindberget fra Glommen Mjøsen Skog på skogdag i Åmot og Elverum 01.06.23. Foto: Gunnar Aakrann Eek

Kristiansen deltok denne uka på skogbruksdagen som Glommen Mjøsen Skog arrangerte for ikke-skogfaglige samarbeidspartnere. I tillegg til NHO deltok representanter for BoligPartner, SpareBank 1 Østlandet, Danske Bank og CMS Kluge Advokatfirma.

NHO-regiondirektøren er opptatt av den vesentlige verdiskapingen som denne verdikjeden gir: Fra skogsdrifta gjennom industrien og til vesentlige produkter som forbruker trenger: Slik som trevirke i boligbygg og innredning, papirprodukter i alt fra emballasje til dopapir.

Skogsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog forteller og forklarer for et lydhørt publikum. Foto: Gunnar Aakrann Eek

Landets største skogbruksfylke

– Innlandet er vårt største skogbruksfylke. Her har vi hele verdikjeden, og det gir mange arbeidsplasser blant annet i skogsdrift og skogskjøtsel, i forvaltning og i industri, sier Kristiansen.

Nøkkelfakta om skogbruket i Innlandet (kilde: Statsforvalteren i Innlandet):

  • 26 % av fylkets totale areal er produktiv skog
  • Årlig planting og gjødsling binder CO2-utslipp fra over 31 000 biler
  • 26 % av landets stående volum og tilvekst
  • 42 % av landets avvirkning for salg
  • 25 % av landets verdiskaping fra trelast og trevareindustrien
  • 1 800 er sysselsatte i primærskogbruket
  • Gir grunnlag for i alt 5 000 arbeidsplasser
Bildet viser Jon Kristiansen i NHO Innlandet som prøver seg på skogplanting.
Regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet fikk prøve seg på skogplanting. Foto: Gunnar Aakrann Eek

Imponert over kompetanse og bærekraftstenkning

– Å få være med på arbeidet i skogen var svært givende for meg. Jeg er imponert over den skogbruksfaglige kompetansen og det omfattende arbeidet som gjøres for å pleie skogen, slik at vi kan bruke skogens potensial som fornybar ressurs. I dag har vi fått lære om den store plantejobben som gjøres, og at Glommen Mjøsen Skog alene skal plante ut 17 millioner skogplanter i år. Vi har fått se og høre om ungskogpleie, tynning, det høyteknologiske arbeidet i skogsmaskina, og transporten videre til industrien, sier Kristiansen.

Omløpet i skogen omtaler han som bærekraft i praksis:

– Generasjonsperspektivet som skogbruket har i ryggmargen er bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis. Tiltak som gjøres i skogen i dag, kommer neste generasjon til gode. Det er godt å se hvordan skogen tas vare på i et evighetsperspektiv til kommende generasjoner for over 7.000 grunneiere, sier Kristiansen.

Bildet viser Nina Dæhli Harviken fra BoligPartner ved spakene på lastbærer.
Nina Dæhli Harviken fra BoligPartner ved spakene. Foto: Gunnar Aakrann Eek

Et av Innlandets største selskap

Han omtaler skogbruk som ei næring vi skal ta vare på.

– Når det gjelder det politiske, tenker jeg særlig på betydningen av å ivareta grunneierretten, og å legge til rette for å rekruttere og bygge kompetanse i form av blant annet etter- og videreutdanning, sier Kristiansen.

Han mener Glommen Mjøsen Skog få større oppmerksomhet som selskap med omfattende verdiskapning og samfunnsbetydning.

– Med eierskapet i Moelven Industrier har Glommen Mjøsen Skog nær 17 milliarder kroner i omsetning, og er med det Innlandets største selskap. Glommen Mjøsen står også for 30 prosent av tømmeromsetningen i Norge, og er størst på det. Alt dette er virkelig noe å være stolte av! sier Kristiansen.

Bildet viser Elin Skramstad og Nina Dæhli Harviken fra BoligPartner.
Elin Skramstad og Nina Dæhli Harviken fra BoligPartner er opptatt av tre som bærekraftig og klimavennlig byggemateriale. Foto: Gunnar Aakrann Eek

Trehusbyggeren BoligPartner

I likhet med Kristiansen er BoligPartner opptatt av å spre kunnskap om den klimavennlige råvaren tre. Til stede på skogdagen var kommunikasjonsrådgiver Elin Skramstad og salgs- og markedsvarlig i Trehusene, Nina Dæhli Harviken.

– Dette var kjempenyttig å få være med på. Vi har fått innsikt i den faglige kompetansen som ligger i å drifte skog bærekraftig. Det står enorm respekt av den skogsdriften som Glommen Mjøsen Skog kan vise fram. Vi i BoligPartner er veldig opptatt av grønne valg og det bærekraftige skogbruket vi har rundt oss. Derfor er Glommen Mjøsen Skog en viktig samarbeidspartner for oss, sier Skramstad.

Boligpartner er opptatt av å bringe fram kunnskap om CO2-lagringen som et hus bygget i tre står for.

– Vi er trehusbyggeren som er på lag med skogen. Et eksempel på det er vår lavblokk Trehusene, som bygges i tre fra innerst til ytterst. Her viser vi at vi kan bygge moderne, bærekraftige leiligheter, uten stål og betong, og samtidig oppfylle alle kvalitetsforventninger og krav til blant annet lydisolering og brann. Dette er et produkt vi er veldig stolte av, sier Skramstad.

Administrerende direktør Gudmund Nordtun var til stede ved lanseringen av Trehusene på Stavsberg ved Hamar denne uka. Som representant for verdikjeden holdt han en innledning under arrangementet, hvor han blant annet fortalte om skogbrukets miljøsertifiseringsordning, PEFC Skogstandard.

Bildet viser lansering av Trehusene på Stafsberg ved Hamar.
Administrerende direktør Gudmund Nordtun fra Glommen Mjøsen Skog på lansering av Trehusene på Stafsberg ved Hamar, her med salgs- og markedsansvarlig Nina Dæhli Harviken som står på podiet. Foto: Gudmund Nordtun
Fra venstre Jon Kristiansen (NHO Innlandet), Tor Morten Nygaard (SpareBank 1 Østlandet), Trygve Brauten (Danske Bank), Stig Even Jakobsen (Kluge), Cato Langdalen (Langdalens Transport), Nina Dæhli Harviken (BoligPartner), Elin Skramstad (BoligPartner), Sverre Holm (Glommen Mjøsen Skog), Peter Lohk (Danske Bank) og Nils Skogsrud (Torp Transport). Foto: Gunnar Aakrann Eek
Skogen er et perfekt sted for bespisning på en godværsdag, sågar for varm lunsj! Foto: Gunnar Aakrann Eek
Elin Skramstad fra BoligPartner i skogsmaskina sammen med Morten Hammer fra GM Skogsdrift. Foto: Gunnar Aakrann Eek
Nina Dæhli Harviken fra BoligPartner ved spakene i lassbæreren. Foto: Gunnar Aakrann Eek