Hopp til innhold

I møtet ble statsråden oppdatert om skadesituasjonen og status for opprydningsarbeidet.

Organisasjonene la frem flere forslag til virkemidler som kan bidra til å komme raskt i gang med oppryddingsarbeidet for å redde verdier og unngå omfattende billeskader ut over våren og forsommeren.

Landbruks- og matministeren viste til at hun blant annet har bedt Landbruksdirektoratet om å vurdere muligheten for bruk av skogfond til opprydning av spredte vindfall slik det har blitt gjort ved tidligere omfattende stormskader.

Departementet ser også på muligheten for å omprioritere tilskuddsmidler til skogsdrift i vanskelig terreng til de områdene som hardest rammet.

– Dette er skader som ikke bare påvirker de som driver skogen i dag, men som også får konsekvenser for neste generasjon. Dette er en situasjon som jeg tar på det høyeste alvor», sa Borch i sin oppsummering etter møtet.

Les mer på regjeringen.no