Hopp til innhold
Organisasjonssjef Ivar Stuve (tv) og tillitsvalgt Per Hermann K. Hansæl fra Nord-Østerdal.
Organisasjonssjef Ivar Stuve (tv) og tillitsvalgt Per Hermann K. Hansæl fra Nord-Østerdal.

Forrige uke deltok Glommen Mjøsen Skogs områdeledere på Teams for å diskutere tiltak som planlegges lokalt for å etterkomme interessen for den nye standarden.

Som mange er kjent med er det norske PEFC-systemet et komplett sertifiseringssystem tilpasset norske forhold som samtidig møter internasjonale krav. Bak den nye standarden står femten organisasjoner av skogeier-, miljø- og friluftslivsinteresser.

God interesse fra skogeierne

Skogeiere som hogger selv, eller skogeiere som administrerer egne drifter, er pålagt å gjennomføre kurs i den reviderte standarden. Hvis du engasjerer Glommen Mjøsen Skog til å gjøre arbeidet med planlegging og administrasjon av hogst eller andre tiltak, vil Glommen Mjøsen Skog ivareta kompetansekravet gjennom driftsavtalen. Da er du ikke nødt til å ta dette kurset selv.

– At temaet er etterspurt av skogeiere som ikke nødvendigvis behøver et kompetansegivende opplegg som inkluderer kursbevis, er gledelig, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.

Flere måter å oppdatere kunnskapen på

Ny Norsk PEFC Skogstandard setter 30 ulike krav. I den nye standarden er økt fokus på framtidsskogen og skjerpede krav for å sikre artsmangfoldet og friluftslivet lokalt, de vesentlige endringene.

– Skogeierne ønsker innsikt i den praktiske betydningen for drift og forvaltning av sin eiendom som følge av revidert standard, sier Ivar Stuve.

– Skogeierområdene har respondert på interessen fra skogeierne og det er gledelig å se at initiativet til arrangementer kommer fra våre tillitsvalgte. Flere skogeierområder har dette inne i årets handlingsplaner og de er i gang med planlegging av lokale arrangementer i våres eller til høsten, forteller Ivar Stuve.

– Foreløpig er skogeierområdene Sør- og Nord-Østerdal, Havass og Sør-Hedmarken i gang med å detaljplanlegge sine arrangementer. Her har det vært snakk om både studieringer der flere skogeiere sitter sammen, diskuterer og deltar på nettkurset, og åpne skogdager der man diskuterer aktuelle punkter i standarden i felt.

– Alle våre andelseiere vil få invitasjon til arrangementer i sine områder. Følg med på møtekalender og e-post fra oss!

Kurs med kompetansebevis:

For deg som hogger selv eller ønsker kompetansebevis har Skogkurs utviklet et nettkurs.

Kurset koster 1200 kr inkludert mva. Med 40 prosent rabatt som andelseier, blir prisen 720 kr inkludert mva.

Som andelseier har du tilgang til en rabattkode når du er innlogget på Min side i Glommen Mjøsen Skog. Den sikrer rabatten ved kjøp av kurset. Rabatten gjelder ut 2023.

Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel, jf. info fra Landbruksdirektoratet: Midler fra fondet kan brukes til kostnader til kursavgift og kursmateriell ved kurs knyttet til skogens drift.

Les mer om nettkurset her