Hopp til innhold
Styret i Glommen Mjøsen Skog etter årsmøtet 2024, fra venstre: Peer Jacob Svenkerud, Einar Enger, Kristiane Haug Berg, Even Ifarness, Rolf Th Holm, Heidi Hemstad, Espen Carlsen, Jens Naas-Bibow, Ingrid Sandtorp Thorvaldsen og Sigrid Bergseng. Foto: Hans Haug

– Vi er et selskap og en bransje i sterk utvikling og med stor betydning for framtida. Jeg gleder meg til å arbeide videre med å styrke skogbrukets og Glommen Mjøsen Skogs viktige rolle i overgangen til fornybarsamfunnet, sier Hemstad.

I tillegg til Hemstad ble Rolf Th Holm gjenvalgt som nestleder, samt at styremedlemmene Einar Enger, Peer Jacob Svenkerud, Even Ifarness og Jens Naas-Bibow fikk gjenvalg.

Årsmøtet fant sted på Hamar, og var preget av stort engasjement for en rekke faglige og organisatoriske temaer.

Velfungerende styre med god sammensetning

Valgkomiteen hadde opprinnelig en overordnet tanke om en viss fornying i styret.

– Men gjennom den grundige prosessen med samtaler og intervjuer i starten av prosessen, fikk vi veldig positive tilbakemeldinger fra samtlige. Det var et styre med en god sammensetning, og med et samspill som fungerer bedre enn noensinne. Vi måtte spørre oss hvorfor vi skulle gjøre utskiftninger når det fungerer så godt, sa valgkomiteleder Kari Toft til årsmøtet.

Årsmøtet ga tilslutning til valgkomiteens forslag.

Etter årsmøtet har styret i Glommen Mjøsen Skog følgende sammensetning:

  • Heidi Hemstad, Åmot/Ringsaker, styreleder, gjenvalgt
  • Rolf Th Holm, Aurskog Høland, nestleder, gjenvalgt
  • Peer Jacob Svenkerud, Elverum, styremedlem, gjenvalgt
  • Einar Enger, Aurskog Høland, styremedlem, gjenvalgt
  • Even Ifarness, Trysil, styremedlem, gjenvalgt
  • Jens Naas-Bibow, Stor-Elvdal, styremedlem, gjenvalgt
  • Sigrid Bergseng, Lillehammer, styremedlem, ikke på valg
  • Kristiane Haug Berg, Ringsaker, styremedlem, ikke på valg
  • Ingrid Sandtorp Thorvaldsen, Nordre Follo, styremedlem, ansattrepresentant
  • Espen Carlsen, Indre Østfold, styremedlem, ansattrepresentant

Som varamedlemmer til styret ble følgende valgt:
Cecilie Gaarder Skaug, Lars Maagaard og Hilde Nystuen.

Gjenvalg av ordfører og varaordfører

Irene Teige Killi og Jens Holene ble gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører.

Kari Toft ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen, med Kjetil Brekke som nestleder. Nye medlemmer i valgkomiteen er Stein Olav Lilleeng og Gjermund Øistad.

Valget gjennomført på Glommen Mjøsen Skogs årsmøte på Hamar 25. april 2024. Heidi Hemstad er med dette gjenvalgt som leder av et samvirkeforetak eid av over 7300 skogeiere. Glommen Mjøsen Skog er landets største aktør innen tømmeromsetning og skogbruksplaner. Virksomheten omfatter for øvrig skogtjenester, næringspolitikk, rådgiving, samt eierskap i skogindustri.

Heidi Hemstad er klar for sitt femte år som styreleder i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug