Hopp til innhold

-Vi gjør denne tilpasningen nå, som vi vet at mange andre aktører i næringen allerede har gjort, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog

Lavere etterspørsel av trelast, krevende eksportlogistikk og ansatte i sykdom og karantene gjør at flere sagbruk har varslet mindre behov for sagtømmer i april og meldt Force majeure.

-Vi må slik situasjonen er begrense vår produksjon av tømmer slik at vi har kontroll på veilageret inn i vårløsningen i tråd med avsetning til industrien. Tømmeret holder vesentlig bedre på kvaliteten når det står på rot enn når det ligger lagret ved en bilveg i vårsola, sier Bakken.

– Sagtømmer er ferskvare, og dette er en tilpasning for å sikre seg i en usikker situasjon for å unngå verditap.

Hvor lenge stopper vi
Glommen Mjøsen Skog stopper nå sagtømmerproduksjonen i løpet av neste uke. Foreløpig er dette en justering av veilager med 1-2 ukers stopp i forbindelse med påska – påska inkludert.

– Ut fra at vi har litt ulik situasjon i ulike geografier vil det variere når hogst av sagtømmer kan starte opp igjen. For alle områder utenom Havass-geografien vil tidligst start blir uke 17, dvs 20 april. Førsteganstynning uten uttak av sagtømmer går som normalt, sier skogsjef Johannes Bergum.

– Vi håper begrensningene fra sagbruksindustrien blir minimale og at vi kan fortsette som normalt fra slutten av april, sier Bakken.

Dreier avvirkningen mot massevirke
Effektene av pandemien ser ut til å ha større konsekvens for sagbrukene enn treforedlingsindustrien.

-Dette er naturlig fordi flere av produktsegmentene innen treforedling trolig ikke påvirkes i stor grad da de er tilstede i vårt alminnelige daglige forbruk. Eksempelvis drikker vi neppe mindre melk og juice som er emballert av kartong. Hygienepapir går det også mer av i dagens situasjon. Treforedlingsindustriene går derfor i hovedsak som normalt, sier markedssjef Bakken.

Glommen Mjøsen Skog dreier nå driftene om til områder med mye massevirke, lavbonitet og behov for førstegangstynning.

-Her arbeides det også med tiltakspakker fra landbruksmyndighetene som skal gjøre disse driftene mer lønnsomme, sier Bergum.