Hopp til innhold

– Vi forsøker alltid å samle driftene for å gjøre oppdragene så rasjonelle og kostnadseffektive som mulig. Større volum og færrest mulig flytt av maskiner og utstyr gir positiv uttelling både for entreprenør og skogeier, forteller skogbruksleder Atle Kalbækken.

Varslet turlaget i god tid

Hogsten foregår et par kilometer fra sentrum, i et mye brukt turområde både sommer som vinter. Vinterstid er skogsbilvegen en del av turlagets skitrasé. Skogbrukslederen har kontaktet turlaget og informert om at skiløypa blir berørt når skogsbilvegen skal brukes til framkjøring av tømmer og etter hvert tømmerkjøring. I tillegg er det satt opp skilt som varsler turfolket om den pågående drifta.

– Det ser ut til at dette har fungert fint, vi har i alle fall ikke hatt noen sinte telefoner så langt, sier Atle.

Åpne bekker, selv på Tynset

Den milde vinteren byr på noen ekstra utfordringer. Selv på Tynset er bekkene åpne i vinter og må hensyntas under hogsten. Skogsentreprenøren fra Sarpsborg, Håvard Agnalt, som har jobbet i Nord-Østerdal siden i sommer får ros fra Atle.

– En dyktig entreprenør som løser miljøhensynene etter boka. Her har vi bygget midlertidige bruer som fjernes etter at hogst og framkjøring er avsluttet, forteller skogbrukslederen.

God skole

Atle ble ansatt som skogbruksleder mot slutten av 2019. Han kommer til å overta hjemgården på Tynset, så han både er og blir Nord-Østerdøl. Foreløpig jobber han sammen med sin skogbrukslederfadder Erling Birger Semmingsen som har stått på for Nord-Østerdalsskogbruket i en mannsalder.

– Jeg er kjempeheldig som får jobbe sammen med den mest engasjerte ambassadøren for skogbruket regionen. Vi har det veldig fint på jobb, med en bra arbeidsfordeling. Bedre hjelp og støtte kunne jeg ikke fått som fersk skogbruksleder, sier Atle.

Mer om hogsten på retten.no (krever lesetilgang)

Hogst langs skiløypa.jpg

Hogst langs skiløypa. Foto: Atle Kalbækken

Bilde 3 - Lassbærer på bro.jpg

Her har vi bygget en midlertidig bru som fjernes etter at hogst og framkjøring er avsluttet. Foto: Atle Kalbækken