Hopp til innhold

Sirkulærøkonomi handler om å gjenvinne og gjenbruke slik at at færrest mulig ressurser går tapt. Tre er et fornybart materiale og en viktig del av den sirkulære økonomien.

– Vi har vært fødselshjelper for dette prosjektet, som vi håper vil bidra til å løse ett av områdene vi er opptatt av, sier klyngeleder Berit Sanness i Norwegian Wood Cluster.

Fredag den 3. september troppet næringsminister Iselin Nybø opp foran et stort lager med rivningsvirke på tomten til Treklyngen på Ringerike. 

Statsråd Iselin Nybø offentliggjorde den store bevilgningen til sirkTRE og var begeistret over hvilke muligheter prosjektet gir.

– Takket være «Omstillingsmilliarden» som ble bevilget av Stortinget i 2020, har vi nå mulighet til å finansiere helhetlige prosjekter innen grønn omstilling. Gjennom Grønn plattform-midlene tilrettelegger vi for en tettere kontakt mellom forskningsmiljøene og akademia. Virkemiddelapparatet har denne gangen vært koplet sammen ved at både Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA har bedømt prosjektene. Konklusjonen var at sirkTRE er blant de utvalgte prosjektene som får midler, sa statsråden.

– Vi vil bygge mer i tre. Karbonet som er lagret i trematerialene vil være bundet der i hele byggets levetid, men vi vil også gjenbruke materialer og konstruere bygg på nye måter, slik at vi bruker ressursene smart og låser karbonet i trevirket så lenge som mulig, før det til slutt lagres som biokull eller brennes, sa Kristine Nore fra OMTRE, som blir prosjektleder for det store sirkTRE-prosjektet.

Mer om saken leser du her

FAKTA NWC OG sirkTRE: 

Norwegian Wood Cluster er en næringsklynge for skog-, tremekanisk industri og trebyggeri, og eies av Glommen Mjøsen Skog SA, Statskog SFGausdal Bruvoll SAMoelven Industrier ASAHunton Fiber AS, Forestia ASBoligpartner AS, Kontur Arkitekter SA, Begna Bruk SA, NTNU Gjøvik, Alvdal Skurlag AS, Norsk Teknisk Institutt, Høgskolen i Innlandet, Tretorget AS, Norsk Massivtre AS, Skogbrukets Kursinstitutt, SpareBank 1 Østlandet, TreFokus, Viken Skog SA, NMBU, Vill Energi, Haugen/Zohar Arkitekter, Looping, NIBIO og Sweco.

Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges returtre innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030. sirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt fire prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.

Det treårige prosjektet sirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner NOK, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner NOK. De neste månedene vil det bli jobbet med å rigge ferdig konsortiet og få alle finansielle brikker på plass. sirkTRE har planlagt oppstart i januar 2022.