Hopp til innhold

I perioden 3.-13. juni vil det bli holdt ekstraordinære andelseiermøter i de lokale valgkretsene (skogeierlagenes områder) der fusjonssaken behandles.

Mer informasjon
Den endelige fusjonsplanen med vedlegg skal nå ferdigstilles og vil bli publisert på mjosen.no torsdag 16. mai.

Innkalling til ekstraordinære andelseiermøter sendes i posten sammen med fusjonsdokumentet. Planlagt utsendelsesdato fra trykkeriet er 22. mai.

Møteoversikten finnes under møtekalenderen på mjosen.no

Venter på konkurransemyndighetene
Fusjonsplanen er fortsatt til behandling i Konkurransetilsynet.