Hopp til innhold

Skog og sagbruk er et bærende elementer i skogbruket i Midt-Østerdal

Midt-Østerdal skogeierområde, som består av to av landets lengste kommuner: Stor Elvdal og Rendalen, valgte å gjøre en innsats etter at ny valgene var gjennomført. Skogeierområdet inviterte hele kommunestyret og formannskapet, samt administrativ ledelse i Rendalen kommune til et dialogmøte nylig.

Politisk og administrativ ledelse i Rendalen møtte opp nærmest fulltallige med rådmann Anne Lise Trøen og ordfører Linda Døsen i spissen. Næringsansvarlig i kommunen var også tilstede.

Østerdalsbruket – en hjørnestensbedrift

Dialogmøtet ble lagt til det lokale sagbruket Moelven Østerdalsbruket på Koppang. En hjørnestensbedrift i Østerdals-skogbruket, med et årsforbruk av tømmer på 140.000 kubikkmeter, både garn og furu. Hver dag ruller det inn 16 fullastede tømmervogntog. I lokal målestokk er bruket en særdeles viktig arbeidsplass med 56 ansatte i all hovedsak lokalt rekruttert, men med «et par hederlig unntak, én fra Tyskland og to fra Rena» som daglig leder Anders Grønli sa med et smil rundt munnen.

Et aktivt skogbruk

Skogen drives aktivt og årlig hugges det i snitt ca 86.000 kubikkmeter tømmer i Rendalen, til en førstehåndsverdi på 25-30 millioner. Potensialet i den «drivverdige» skogen er ca 90.000 kubikkmeter. Dette betinger at det investeres i skogkultur og vei. I dag brukes det ca 1,1 kr pr meter vei, normalt brukes det femdobbelte på vedlikehold pr år. Også her er det et mål å øke ungskogpleie aktiviteten.

Skogeierområde med ønskeliste til politikerne

Skogeierområdet stilte med nærmest alle de tillitsvalgte og områdets leder Stein Ola Undset innledet med en presentasjon av Glommen Mjøsen Skogs virksomhet, behovet for gode transportårer, vei og jernbane, og la fram en ønskeliste på hva politikerne kunne gjøre for næringen for å bedre verdiskapningen.

Noen stikkord herfra var: Bevisst og aktiv drift av kommuneskogen, opprettholde og helst styrke skogbrukssjefstillingen slik at skogbrukssjefen kan være pådriver og ikke bare saksbehandler. Og fullt trøkk på vei og flaskehalser samt jernbaneutvikling.

Det ble en god dialog og politikerne hadde flere spørsmål både til «hva potensiale for økt produksjon var» og «hvordan klimaregnskapet så ut for både Rendalen og regionen». Ikke uventet ble EDEL noe av svaret også her!

Seansen ble avsluttet med en omvisning på sagbruket. Solen strålte og de frammøtte var meget godt  fornøyd med tiltaket.

IMG_1687.JPG

Dagen ble avsluttet med en omvisning på Østerdalsbruket.