Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog skal denne våren sette ut rundt 8 millioner planter. Normalt plantes mesteparten av disse av våre faste entreprenører, som igjen benytter utenlandsk arbeidskraft.

-En videreføring utover våren på innreiseforbudet som følge av koronaen, vil få dramatiske konsekvenser for årets vårplanting. Dette synes pr. nå høyst sannsynlig, sier skogsjef Jan Gaute Lie.

-Det oppfordres derfor nå til alle skogeiere som har mulighet, til å plante selv.  

Mest lønnsomt å plante selv

-Vi søker aktivt etter norsk arbeidskraft, men skogeierne kjenner jo selv best sin egen skog. Har du mulighet, tid og lyst til å plante selv i år vil det forenkle bemanningssituasjonen, sier ansvarlig for skogkultur i Glommen Mjøsen Skog, Christian Svenkerud.

For de fleste skogeiere vil det å plante skog selv og ta ut lønn for den innsatsen over skogfondkontoen, med statstilskudd, være god økonomi.

– Ordningen gjelder selvsagt også hvis du får med slekt og venner på vårplantinga, sier Svenkerud.

La oss forklare regnestykket:

En momsregistrert skogeier med personinntekt under kr 640.000, har en marginalskatt på ca 38 %. Skogeieren lønner seg selv med f.eks kr 2,- pr plante for å plante i egen skog. Skogeieren planter det anbefalte planteantallet pr daa og oppnår derfor tilskudd til tettere planting. Resultatet blir da at vedkommende har en egen kostnad på ca 50 øre pr plante. Resten, kr 1,50 pr plante, dekkes gjennom skogfondordningen og tilskudd til tettere planting

Kort fortalt: Hvis skogeieren planter 1000 planter på en dag, tjener skogeieren altså kr 2.000 den dagen. Av dette er ca kr 500 skogeiers faktiske kostnad. Resten er spart skattebetaling og statstilskudd.

Skogfonsdordningen administreres av kommunen og krav om refusjon sendes Skogbrukssjefen i kommunen eller registreres i Altinn.

Hvordan planter man nå igjen?

Skogeiere som ønsker å utføre deler eller all planting selv i år bør kontakte sin lokale skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog snarlig. Trenger du en oppfriskning i planting, avtaler du det med skogbrukslederen. Det finnes nettbaserte kurs for dem som er interessert:

Nettkurs i skogplanting

Sjekk denne også denne samlesiden hos Skogkurs for mer informasjon:

Planting – infoside

– Ta kontakt med din lokale skogbruksleder om du vil gjøre en innsats for framtidsskogen din. Med de gode skatte- og tilskuddsordninger man har i dag på skogplanting, er dette arbeid meget gunstig, både for helsa og lommeboka, sier Svenkerud.