Hopp til innhold
Tømmerlunne

Pris for sagtømmer og massevirke er økt med 40 svenske kroner per kubikkmeter. I tillegg annonseres et tidsbegrenset tillegg på ytterligere 30 svenske kroner per kubikkmeter på avtaler inngått før utgangen av august. Energivirke har fått en formidabel økning på 140 svenske kroner pr kubikkmeter.  

– Åpenbart er ordrereserven i de sydsvenske skoger slunkne og må bygges opp. Det er for så vidt naturlig etter høyt avvirkningsnivå de siste årene, kommenterer salgssjef tømmer Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.  

Han legger til at Södra absolutt har råd til det.  

– Nylig delte de ut utbytte på 3,2 milliarder svenske kroner basert på fjorårets resultater, sier Bakken. 

Sagbrukskonsernet Vida har også signalisert betydelig økte priser på sagtømmer fra 1. juni.  

– Ingenting tyder på gode resultater for sagbrukene som bakgrunn for prisøkningen, snarere tvert imot. Årsaken er råvarebrist. Og for treforedlingsindustrien er det viktig å holde energimarkedet unna massevirkehaugen, sier Bakken.  

Han slår fast at det nok uansett vil flises og fyres store mengder massevirke i svenske varmeverk kommende sesong.  

– Det tradisjonelle energivirket har blitt forbrukt i rekordfart denne siste vinteren,  og forholdene i energimarkedene generelt kjenner vi jo alle til. Og svenskene har virkelig mange varmeverk som trenger treflis for å levere varme og elektrisitet til det svenske samfunnet. Vi er spente på hvor raskt det nye prisnivået smitter videre nordover i Sverige, sier Håkon Bakken.