Hopp til innhold

Det er i første rekke en konsekvens av billeangrep med etterfølgende stor avvirkning i Mellom-Europa og dermed stor trelastproduksjon siste halvannet år. Treforedlingsindustrien har ikke nødvendigvis redusert produksjonen på grunn av markedet, men flere industrier har hatt tekniske problemer som har resultert i en lavere produksjonstakt.

Pris på halvfabrikatet cellulosemasse har fått et vesentlig fall fra et skyhøyt nivå og markedssignaler tyder på at prisfallet er over. Flere andre treforedlingsprodukter har også gått gjennom et prisfall, om enn i langt mindre grad enn cellulosemasse.

– Vi forventer at volumbalansene for sagtømmer og massevirke normaliserer seg i løpet av vinteren og våren, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.

Etterspørselen av furu sagtømmer øker mens den reduseres på gran. Prisbildet vi ser konturene av til vinteren vil gjøre furuavvirkning mer attraktivt.

– Vi er selvsagt også spente på hva neste sommers barkebiller har planer om å gjøre. La oss håpe på en kald sommer i Sverige og Mellom-Europa med dårlige forhold for et utsvevende insektliv. Et vesentlig redusert barkebilleproblem vil bidra til et bedret marked for tømmer, sier markedssjefen.