Hopp til innhold

Seminaret om norsk ulveforvaltning arrangeres av Naturbruksalliansen, der Mjøsen Skog er representert gjennom Norges Skogeierforbund.

Seminaret arrangeres på Norsk Skogmuseum den 18. september kl. 18.00-20.30. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Vi håper på stor oppslutning om seminaret slik at statsråden får en påminnelse om hvor viktig saken er for de mange berørte.

Store konsekvenser
Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden er i vekst, og dette skaper utfordringer for enkeltmennesker, lokalsamfunn, beitenæring, jakt, friluftsliv og utmarksnæring over store deler av Østlandet. I år som i fjor har konsekvensene av ulvens herjinger i beiteprioriterte områder vært ekstra opprørende.

Inviterer til debatt
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er utfordret til å komme med sitt syn på hvordan ulvebestanden i Norge skal forvaltes i tida som kommer, og hvordan Stortingets føringer for ulveforvaltningen skal følges opp. Naturbruksalliansen har invitert stortingsrepresentanter fra flere politiske partier til politisk debatt om temaet, med Terje Svabø som ordstyrer og debattleder.

Mer informasjon
Les oppdatert program for seminaret her.