Hopp til innhold

Både våre egne beregninger og opplysninger fra Statsforvalteren, viser at etterslepet på ungskogpleie generelt er stort, selv om det også finnes mange unntak. Imidlertid er sannsynligheten stor for at du har et ungskogpleiebehov i skogen din hvis du ikke har gjort ungskogpleie innenfor de fem siste årene.

Ungskogpleie tilpasset et klima i endring

– Trærnes krone og rotutvikling formes i ungskogen. Trær som fristilles ved ungskogpleie blir mer symmetriske og etablerer en større grønn krone og større rotsystem. Ungskogpleie skaper derfor en mer stabil skog som er bedre rustet til å møte belastningen med tung snø og vind, forteller skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad i Glommen Mjøsen Skog.

– I tillegg gir ungskogpleie en skog med bedre tømmerkvalitet og som tidligere oppnår større dimensjoner. Det er økonomisk lønnsomt for skogeierne.

Skogfond og ungskogpleie er «perfect match»

Penger på skogfondskonto og investeringsbehov i skogen er en «perfect match». I de fleste kommuner gis det tilskudd til ungskogpleie, og egenandelen er ofte kun 25 prosent eller lavere der det benyttes skogfond.

– Vår oppfordring er at du tar deg en tur til skogs i påsken. Oppsøk de feltene som ble hogd og plantet for 5 til 15 år siden. Se om løvtrær dominerer eller om trærne står for tett. Er det tettere enn to meter mellom trærne i en skog som har to-tre ganger din kroppshøyde, kan du notere bestandsnummer og ta kontakt med oss, oppfordrer Anne Guri Kløvstad.

Behov for råd og veiledning – vi hjelper deg

Alle ungskogfelt bør behandles minimum én gang.

– Vi har kapasitet til å gjennomføre ungskogpleie i hele Glommen Mjøsen Skogs geografi. Trenger du hjelp til å komme i gang med ungskogpleie, ta kontakt med din skogbruksleder for å avtale gratis befaring og veiledning. Bestill gjerne ungskogpleie nå!

Pengene på skogfondskontoen gir ikke renter, det gjør de først når skogen du investerer i vokser bedre fordi du har investert i ungskogpleie. 

Du kan lese mer om ungskogpleie i vår produktstandard