Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog har fått oppdraget med å utføre hogsten for grunneier på Børstad gård. Det skal hogges cirka 50 mål langs Stafsbergvegen (se kart). Vegen går mellom skogen og et tett bebygd område.

Stopptid når barna går til/fra skolen
Tømmeret stables i tømmerlunner ved Vanntårnet og transporteres etter hvert derfra på tømmerbiler.

 -For at dette skal foregå på en god måte innføres det stans i uttransporten av tømmer i kjernetiden for når barna går til og fra skolen. Beboerne i Stafsbergvegen 146-160 får eget skriv om dette i postkassa, sier skogbruksleder André H. Bråtesveen i Glommen Mjøsen Skog.

Planter ny skog til våren
Skogen i Klukhagan er et mye brukt turområde. Skogteigen som skal hogges nå er en del av gårdsskogen til Børstad gård, som eies av Signe Louise Berthelsen og Hans Olav Wedvik. For dem er det viktig at skogbruk kan skje parallelt med friluftsliv:

-Vi ønsker å drive et aktivt skogbruk. Skogen er en bærekraftig ressurs som er helt essensiell i veien mot et grønt skifte. Å drive et aktivt skogbruk vil si å ta ut skogen når den er hogstmoden og plante ny skog, dette sikrer at skogen fortsetter den viktige jobben med å binde CO2, samtidig som tømmeret går til bærekraftige produkter med lavt klimaavtrykk. Til våren planter vi ny skog her, sier Wedvik.

Velg en annen rute
Turgåere bes være obs på at det fram mot midten av september vil være skogsmaskiner i området:

-Vi kommer til å merke alle innfartsårer godt. Det vil naturligvis fortsatt være mulig å bruke skogen og turområdet, men for alles sikkerhet ber vi turgåere om å velge en annen rute i den perioden det foregår skogsdrift, sier skogbruksleder Bråtesveen.